logo

Fristående kurser 23–24

Specialpedagogik och inkludering i kulturskolan 15 hp

mn

Kursen vänder sig till verksamma lärare och pedagoger som arbetar inom kulturskolan. Den syftar till att ge inblick i, och se möjligheter för, att bedriva inkluderande undervisning inom ramen för kulturskolans verksamhet.

Innehåll

  • Aktuella specialpedagogiska dilemman, begrepp, teorier, forskning, estetisk kommunikation, styrdokument och förhållningssätt med relevans för inkludering i kulturskolans verksamhet.
  • Observation av egen och andras praktik, exempel från kulturskolepraktiken, kollaborativt arbete samt självstudier.

Särskild behörighet

Kursen vänder sig till verksam personal inom kulturskolan. Behörig till kursen är den som har behörighet för programstudier på avancerad nivå genom relevant examen om minst 180 hp eller motsvarande. I urvalet prioriteras sökande med högre utbildning i pedagogik inom ett konstnärligt område relevant för kulturskolans verksamhet samt dokumenterad undervisningserfarenhet.

Kursansvarig

Anna Backman Bister

Upplägg

Kvartsfart, tio fredagar under två terminer kalenderåret 2023. Ramtid: kl 9:45–16:45
Kursdatum för ht 2023: 15/9, 6/10, 10/11, 15/12, 12/1
Kursdatum för vt 2024: 26/1, 16/2, 15/3, 19/4, 24/5

Ansökan

Anmälan 15 oktober 2023 för kursstart vt 2024.

Lärare

Anna Backman Bister, Cecilia Ferm Almqvist

Kursplan

Specialpedagogik och inkludering i kulturskolan 15 hp

Senast upppdaterad: 2023-11-15