logo

Fristående kurser 23–24

Gruppundervisning (instrumentspecifik, nybörjare – fortsättning) 2,5 hp

mn

Kursen vänder sig till instrumental- och sångpedagoger som vill utveckla kunskaper för att undervisa elever i grupp. Olika instrumentspecifika metoder och material presenteras och analyseras för tillämpning i egen gruppundervisning. Kursen består av tre fördjupningsdagar där olika instrumentspecifika metoder och material presenteras för analys och tillämpning i den egna undervisningen. Utöver detta tillkommer individuell handledning och auskultationer.

Detta läsår 2023–24 erbjuds kursen för gruppundervisning i piano alternativt gitarr.

Innehåll

  • Planering
  • Övningar för uppvärmning och trygghetsskapande
  • Gehörsspel
  • Vägen till notläsning
  • Elevers eget skapande
  • Sammusicerande
  • Sången i undervisningen
  • Repertoar och materialutveckling
  • Övningsrutiner - hur vi skapar goda förutsättningar för elevens eget övande

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har en musikpedagogisk examen alternativt motsvarande reell kompetens. I urvalet prioriteras sökande med dokumenterad undervisningserfarenhet.

Kursansvarig

Helena Sivsdotter Söderman

Upplägg

Tre heldagar: må–ti 14–15 augusti 2023 samt ti 9 januari 2024
OBS! Kursen är förlagd till Växthuset i Västerås (kulturskolan lokaler), vilket sker i samverkan med Regional kulturskola i Västmanland.

Ansökan

Ansökan senast 15 maj för kursstart ht 2023

Lärare

Kerstin Widner, Lena Lidström, Lars Martin m fl

Lärare: Kerstin Andreasson, Lena Lidström, Lars Martin m.fl

Kursplan

Gruppundervisning (nybörjare-fortsättning), 2,5 hp