logo

Fristående kurser 22–23

Gruppundervisning (instrumentspecifik, nybörjare – fortsättning) 2,5 hp

mn

Kursen vänder sig till instrumental- och sångpedagoger som vill utveckla kunskaper för att undervisa elever i grupp. Olika instrumentspecifika metoder och material presenteras och analyseras för tillämpning i egen gruppundervisning. Kursen består av tre fördjupningsdagar där olika instrumentspecifika metoder och material presenteras för analys och tillämpning i den egna undervisningen. Utöver detta tillkommer individuell handledning och auskultationer.

Innehåll

  • Planering
  • Övningar för uppvärmning och trygghetsskapande
  • Gehörsspel
  • Vägen till notläsning
  • Elevers eget skapande
  • Sammusicerande
  • Sången i undervisningen
  • Repertoar och materialutveckling
  • Övningsrutiner - hur vi skapar goda förutsättningar för elevens eget övande

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har en musikpedagogisk examen alternativt motsvarande reell kompetens. I urvalet prioriteras sökande med dokumenterad undervisningserfarenhet.

Kursansvarig

Helena Söderman

Upplägg

Tre måndagar samt individuell handledning.
Höstterminen 2022
Akustisk gitarr – vecka 37, 38 & 42
Elgitarr – vecka 37, 38 & 42
Tvärflöjt – vecka 37, 42 & 47
Brass – vecka 37, 42 & 47
Stråk – vecka 37, 42 & 47
Piano – vecka 37, 39 & 42
Slagverk – vecka 37, 39 & 42
Elbas/Kontrabas – vecka 37, 42 & 47

Ansökan ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN för kursstart ht 2022

15 april 2022 för kursstart ht 2022, 15 oktober för kursstart vt 2023

Lärare

Lärare: SMI:s lärare i Ämnesdidaktik för respektive instrumentgrupp.

Kursplan

Gruppundervisning (nybörjare-fortsättning), 2,5 hp

Senast upppdaterad: 2023-01-24