logo
mn

FRISTÅENDE KURSER 2024–25

SMI:s fristående kurser har både konstnärligt och didaktiskt fokus. Du hittar kurser för ämnesfördjupning och breddning inom musik men också kurser inriktade på andra estetiska och konstnärliga uttrycksformer. Fler kurser är under utveckling och läggs till löpande under läsåret, till exempel kurser med fokus på gruppmetodik.

Fristående kurser 23–24

Behörighetskrav och studiereglering

För alla kurser gäller att deltagarna ska ha grundläggande högskolebehörighet. För några av kurserna gäller dessutom särskilda behörighetskriterier.

Regelverket för SMI:s fristående kurser beskrivs i en särskild studieordning.

Kurser Inom Programutbildningarna

Förutom de fristående kurserna kan SMI till viss utsträckning erbjuda plats i kurser inom den musikpedagogiska grundutbildningen, i mån av plats och efter särskild behörighetsbedömning.

  • Ensemble - spel och metod 5 hp
  • Folklig sång 5 hp
  • Gitarrorkester 5 hp
  • Grundläggande pop- och rockensemble 5 hp
  • Improvisation, gestaltning och metodik med utgångspunkt i jazz 5 hp
  • Komposition i musikundervisning med utgångspunkt i 1900-talets musik 5 hp
  • Metodik för gehör och musikära 10 hp
  • Nutida piano 2,5 hp
  • Slagverksensemble 2,5 hp
  • Syntkännedom 2,5 hp

Lärarprogrammet

För dig som studerar i ett lärarprogram kan SMI:s fristående kurser eventuellt ingå i din lärarexamen. Ansök om detta på den högskola där du studerar.

Ansökan till kurserna

Ansökan görs på elektronisk formulär eller särskild blankett som skickas in tillsammans med begärda handlingar.

Sista ansökningsdag för kurser som startar på höstterminen: 15 april.

Sista ansökningsdag för kurser som startar på vårterminen: 15 oktober.

Kurserna kan också genomföras som uppdragsutbildning på din hemort. Ta kontakt med SMI för kursuppläggning!

Se även våra fortbildningskurser.