logo

Fristående kurser 23–24

Körsång och språkutveckling 2,5 hp

mn

Kursen vänder sig till körledare som vill utveckla kunskaper för att kunna använda körsång som språkutvecklande redskap för lärande i svenska språket med nyanlända och andra som inte har svenska som modersmål. I kursen får studenten handfasta tips av lärare med mångårig erfarenhet av kulturpedagogiskt arbete med ovanstående målgrupper. Ett gediget musikaliskt material, särskilt framtaget för språkutveckling, med tillhörande metodik presenteras.

Innehåll

  • Didaktiska frågor – var, när, hur och varför
  • Metodik, repertoar och goda exempel
  • Nybörjarsvenska – svårigheter, möjligheter
  • Kris och trauma – effekter och symptom

Särskild behörighet

Musikpedagogisk examen eller motsvarande reell kompetens samt erfarenhet av att leda körverksamhet. I urvalet prioriteras sökande med pedagogisk eller konstnärlig examen som är verksamma i kulturskola eller annan pedagogisk körverksamhet.

Kursansvarig

Anna Rosén

Upplägg

17% studietakt under en tioveckorsperiod, vårterminen 2023, tre kursdagar
Kursdatum: fredag 31/3 kl 14–20 och lördag 1/4 kl 9.30–16 samt fredag 12/5 kl 14–20

Ansökan ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN

15 oktober 2023 för kursstart mars 2023.

Lärare

Anna Rosén m.fl

Kursplan

Körsång och språkutveckling 2,5 hp

Senast upppdaterad: 2023-03-15