logo

Fristående kurser 23–24

Körsång och språkutveckling 2,5 hp

mn

Kursen vänder sig till körledare som vill utveckla kunskaper för att kunna använda körsång som språkutvecklande redskap för lärande i svenska språket med nyanlända och andra som inte har svenska som modersmål. I kursen får studenten handfasta tips av lärare med mångårig erfarenhet av kulturpedagogiskt arbete med ovanstående målgrupper. Ett gediget musikaliskt material, särskilt framtaget för språkutveckling, med tillhörande metodik presenteras.

Innehåll

  • Didaktiska frågor – var, när, hur och varför
  • Metodik, repertoar och goda exempel
  • Nybörjarsvenska – svårigheter, möjligheter
  • Kris och trauma – effekter och symptom

Särskild behörighet

Musikpedagogisk examen eller motsvarande reell kompetens samt erfarenhet av att leda körverksamhet. I urvalet prioriteras sökande med pedagogisk eller konstnärlig examen som är verksamma i kulturskola eller annan pedagogisk körverksamhet.

Kursansvarig

Anna Rosén

Upplägg

17% studietakt under en tioveckorsperiod. Kursen är planerad till vårterminen 2024.
Kursdatum vt 24: 8-9/3, 19/4. Fredagar kl 14.00-20.00, Lördag kl 9.30-16

Ansökan ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN FÖR KURSSTART VT 2024

Anmälan senast 15 oktober 2023 för kursstart vt 2024.

Lärare

Anna Rosén, Eva Bornemark, Cecilia Annertz Lundgren, Cecilia Öhrwall

Kursplan

Körsång och språkutveckling 2,5 hp

Senast upppdaterad: 2023-10-17