logo

Fristående kurser 23–24

Skapande dans 2 – Dans i samverkan 10 hp

mn

Kursen ger kunskaper i danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna ska tillägna sig koreografiska redskap som främjar elevers skapande och utforskande förmågor i dans. Praktiska övningar i dansimprovisation och komposition varvas med impuls- och inspirationsmaterial. Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisning/ verksamhet med elever. Dessutom tillkommer litteraturstudier, reflektioner kopplade till litteratur och praktik, samt dokumentation.

Innehåll

  • Dansens verktyg som pedagogiska redskap i andra kunskapsområden
  • Dans som verktyg i språklig utveckling och matematiskt tänkande
  • Orientering i aktuella styrdokument och kursplaner för förskola, grundskola och gymnasium

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har godkänt resultat i kursen Skapande dans 1 eller motsvarande förkunskaper, samt dokumenterad arbetslivserfarenhet av dansundervisning.

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

33% studietakt torsdagar och fredagar, totalt tio heldagar under en termin. Ramtid: kl 9.30-16.00
Kursdatum för vårterminen 2023: 19/1, 2/2, 16-17/2, 16/3, 30/3, 27/4, 11/5, 25-26/5

Ansökan

Anmälan senast 15 oktober 2022 för kursstart vt-23.

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Skapande dans 2 – Dans i samverkan 10 hp

Senast upppdaterad: 2023-05-27