logo

Fristående kurser 23–24

Skapande dans 2 – Dans i samverkan 10 hp

mn

Kursen ger kunskaper i danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna ska tillägna sig koreografiska redskap som främjar elevers skapande och utforskande förmågor i dans. Praktiska övningar i dansimprovisation och komposition varvas med impuls- och inspirationsmaterial. Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisning/ verksamhet med elever. Dessutom tillkommer litteraturstudier, reflektioner kopplade till litteratur och praktik, samt dokumentation.

Innehåll

  • Dansens verktyg som pedagogiska redskap i andra kunskapsområden
  • Dans som verktyg i språklig utveckling och matematiskt tänkande
  • Orientering i aktuella styrdokument och kursplaner för förskola, grundskola och gymnasium

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har godkänt resultat i kursen Skapande dans 1 eller motsvarande förkunskaper, samt dokumenterad arbetslivserfarenhet av dansundervisning.

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

33% studietakt torsdagar och fredagar, totalt tio heldagar under en termin. Ramtid: kl 9.30-16.00
Kursdatum för vt 2024: 18/1, 1/2, 15-16/2, 14/3, 28/3, 18/4, 2 - 3/5, 16/5

Ansökan ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN FÖR KURSSTART VT 2024

Anmälan senast 15 oktober 2023 för kursstart vt-24.

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Skapande dans 2 – Dans i samverkan 10 hp

Senast upppdaterad: 2023-11-15