STOCKHOLMS MUSIKPEDAGOGISKA INSTITUT

logo

SMI erbjuder en unik utbildning som ger dig en gedigen och formell pedagogisk kompetens för olika sammanhang, skolformer och uppdrag där den frivilliga undervisningens didaktik står i fokus.

Som student vid SMI får du en pedagogisk, konstnärlig professionsutbildning av kompetenta och erfarna lärare. Du får undervisning som fördjupar och breddar din konstnärliga förmåga, både individuellt och i samspel med andra. Du får handledning i didaktiska kurser, i egen pedagogisk tjänstgöring samt genom anordnad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du lär dig att bearbeta och utveckla material från olika genrer, stilar och traditioner och att tillsammans med andra studenter planera och genomföra pedagogiska konstnärliga projekt.

Du utbildas i ny teknik och får kännedom om aktuell forskning och nya pedagogiska rön som ger dig god beredskap inför din yrkesutövning.

I utbildningen utvecklar du färdigheter och förmågor att undervisa såväl individuellt som i grupp och ensemble, på olika stadier, för olika åldrar och i olika sammanhang.

Efter musikpedagogexamen vid SMI kan du komplettera din utbildning vid annat lärosäte och erhålla formell lärarbehörighet för ämnet musik i grundskola och gymnasium.

Välkommen till din utbildning vid SMI!

Senast upppdaterad: 2024-02-26