STOCKHOLMS MUSIKPEDAGOGISKA INSTITUT

logo

SMI erbjuder en unik utbildning som ger dig en gedigen och formell pedagogisk kompetens för olika sammanhang, undervisningsformer och uppdrag där den frivilliga undervisningens didaktik står i fokus.

Som student vid SMI får du en pedagogisk, konstnärlig professionsutbildning i en inspirerande studiemiljö av kompetenta och erfarna lärare. Du får undervisning som fördjupar och breddar din konstnärliga förmåga, både individuellt och i samspel med andra. Du får handledning i didaktiska kurser genom egen pedagogisk praktik. Du lär dig att bearbeta och utveckla material från olika genrer, stilar och traditioner och att tillsammans med andra studenter planera och genomföra konstnärliga och pedagogiska projekt. Du utbildas i ny teknik och får kännedom om aktuell forskning och nya pedagogiska rön som ger dig god beredskap inför din yrkesutövning.

I din utbildning utvecklar du kunskaper för att undervisa såväl enskilt som i grupp, på olika stadier och i skilda sammanhang.

Efter musikpedagogexamen vid SMI kan du komplettera din utbildning vid annat lärosäte och erhålla formell lärarbehörighet för ämnet musik i grundskola och gymnasium.

SMI finns på campus Flemingsberg, i lokaler anpassade för undervisning, musik, dans och konstnärligt skapande.

Tillsammans med övriga lärosäten, Södertörns högskola, KTH, KI och Röda Korsets högskola samt konstskolan Idun Lovén, samlar campuset drygt 18.000 studenter. Campus Flemingsberg erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter genom möten, projekt och samverkan mellan högskolorna på campus, i lokal och regional samverkan med det omgivande samhället, med internationella utbyten och interkulturella perspektiv. Allt detta är du som student välkommen att ta del av och engagera dig i, med målet att utveckla ditt ämnesområde inom såväl högre utbildning som forskning.

Välkommen till din utbildning vid SMI!

Senast upppdaterad: 2024-06-20