logo

Fristående kurser 23–24

Gruppundervisning (instrumentspecifik, fortsättning – högre stadier) 2,5 hp

mn

Kursen vänder sig till instrumental- och sångpedagoger som vill utveckla kunskaper för att undervisa elever i grupp. Olika instrumentspecifika metoder och material presenteras och analyseras för tillämpning i egen gruppundervisning. Kursen består av tre fördjupningsdagar där olika instrumentspecifika metoder och material presenteras för analys och tillämpning i den egna undervisningen. Utöver detta tillkommer individuell handledning och auskultationer.

Innehåll

  • Uppvärmningsövningar
  • Gehörsspel och improvisation
  • Teknikövningar
  • Repertoar och utveckling av material
  • Tolkningsförfarande och gemensam instudering
  • ”Critical Response Process”
  • Övningsrutiner - hur vi skapar goda förutsättningar för elevens eget övande

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har en musikpedagogisk examen alternativt motsvarande reell kompetens. I urvalet prioriteras sökande med dokumenterad undervisningserfarenhet.

Kursansvarig

Helena Sivsdotter Söderman

Upplägg

Info kommer inom kort

Ansökan

Anmälan senast 17 april för kursstart ht 2023

Lärare

SMI:s lärare i Ämnesdidaktik (sång/instrumentspecifik) samt eventuella gästlärare

Kursplan

Gruppundervisning (fortsättning - högre stadier) 2,5 hp