logo

Fristående kurser 22–23

Gruppundervisning (instrumentspecifik, fortsättning – högre stadier) 2,5 hp

mn

Kursen vänder sig till instrumental- och sångpedagoger som vill utveckla kunskaper för att undervisa elever i grupp. Olika instrumentspecifika metoder och material presenteras och analyseras för tillämpning i egen gruppundervisning. Kursen består av tre fördjupningsdagar där olika instrumentspecifika metoder och material presenteras för analys och tillämpning i den egna undervisningen. Utöver detta tillkommer individuell handledning och auskultationer.

Innehåll

  • Uppvärmningsövningar
  • Gehörsspel och improvisation
  • Teknikövningar
  • Repertoar och utveckling av material
  • Tolkningsförfarande och gemensam instudering
  • ”Critical Response Process”
  • Övningsrutiner - hur vi skapar goda förutsättningar för elevens eget övande

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har en musikpedagogisk examen alternativt motsvarande reell kompetens. I urvalet prioriteras sökande med dokumenterad undervisningserfarenhet.

Kursansvarig

Helena Söderman

Upplägg

Tre måndagar samt individuell handledning.
Kursen är planerad för läsåret 2023–24

Ansökan

15 april 2023 för kursstart ht 2023

Lärare

SMI:s lärare i Ämnesdidaktik (sång/instrumentspecifik) samt eventuella gästlärare

Kursplan

Gruppundervisning (fortsättning - högre stadier) 2,5 hp

Senast upppdaterad: 2023-01-24