logo

Fristående kurser 23–24

Låtskrivande 5 hp

mn

Kursen vänder sig till musiklärare inom kulturskola, grundskola, gymnasium och liknande verksamheter. Kursen erbjuder metodiska verktyg för att undervisa i låtskrivande samt för att inkorporera låtskrivande i instrumental- eller sångundervisning. I kursen utvecklar och fördjupar studenten även egna färdigheter i låtskrivande.

Innehåll

  • Låtskrivande, enskilt och i grupp
  • Metodiska verktyg i låtskrivarundervisning
  • Reflektion över didaktiska, hantverksmässiga och konstnärliga ställningstaganden

Självstudier tillkommer i form av litteraturläsning, dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete.

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har dokumenterade högskolestudier inom musikområdet. I urvalet prioriteras sökande med pedagogisk eller konstnärlig examen som är verksam i kulturskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Kursansvarig

Josefin Falthin och Ola Sandström

Upplägg

Sjättedelsfart. Ramtid: 9.30-16.00
Kursdatum för ht 2023: 31/8, 21/9, 12/10, 9/11, 30/11

Ansökan

Anmälan senast 17 april för kursstart ht 2023.

Lärare

Josefin Falthin och Ola Sandström

Kursplan

Låtskrivande 5 hp

Senast upppdaterad: 2023-10-17