logo

Fristående kurser 22–23

Låtskrivande 5 hp

mn

Kursen vänder sig till musiklärare inom kulturskola, grundskola, gymnasium och liknande verksamheter. Kursen erbjuder metodiska verktyg för att undervisa i låtskrivande samt för att inkorporera låtskrivande i instrumental- eller sångundervisning. I kursen utvecklar och fördjupar studenten även egna färdigheter i låtskrivande.

Innehåll

  • Låtskrivande, enskilt och i grupp
  • Metodiska verktyg i låtskrivarundervisning
  • Reflektion över didaktiska, hantverksmässiga och konstnärliga ställningstaganden

Självstudier tillkommer i form av litteraturläsning, dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete.

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har dokumenterade högskolestudier inom musikområdet. I urvalet prioriteras sökande med pedagogisk eller konstnärlig examen som är verksam i kulturskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Kursansvarig

Josefin Falthin och Ola Sandström

Upplägg

Sjättedelsfart. Fem torsdagar under höstterminen 2022. Ramtid kl 9:00-13:30
Kursdatum ht 2022: 1/9, 22/9, 13/10, 10/11 och 1/12

Ansökan ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN för kursstart ht 2022

Anmälan senast 15 april 2022 för kursstart ht 2022.

Lärare

Josefin Falthin och Ola Sandström

Kursplan

Låtskrivande 5 hp

Senast upppdaterad: 2023-01-24