logo

Fristående kurser 23–24

Låtskrivande 5 hp

mn

Kursen vänder sig till musiklärare inom kulturskola, grundskola, gymnasium och liknande verksamheter. Kursen erbjuder metodiska verktyg för att undervisa i låtskrivande samt för att inkorporera låtskrivande i instrumental- eller sångundervisning. I kursen utvecklar och fördjupar studenten även egna färdigheter i låtskrivande.

Innehåll

  • Låtskrivande, enskilt och i grupp
  • Metodiska verktyg i låtskrivarundervisning
  • Reflektion över didaktiska, hantverksmässiga och konstnärliga ställningstaganden

Självstudier tillkommer i form av litteraturläsning, dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete.

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har dokumenterade högskolestudier inom musikområdet. I urvalet prioriteras sökande med pedagogisk eller konstnärlig examen som är verksam i kulturskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Kursansvarig

Josefin Falthin och Ola Sandström

Upplägg

Sjättedelsfart. Ramtid: 9.30-16.00
Kursdatum för ht 2024: 29/8, 19/9, 10/10, 7/11, 28/11

Ansökan

Anmälan senast 15 april för kursstart ht 2024

Lärare

Josefin Falthin och Ola Sandström

Kursplan

Låtskrivande 5 hp