logo
mn

Utbildning till Kulturskolepedagog

Regeringen beslutade 2018 om nya medel till sex lärosäten, varav SMI är ett, för att utbilda kulturskolepedagoger. Satsningen går under namnet Kulturskoleklivet. SMI utvecklar inom Kulturskoleklivet både längre utbildningar för blivande kulturskolepedagoger samt kortare fristående kurser som kompetensutveckling för kulturskolans personal (se vidare under Fristående kurser).

SMI erbjuder två utbildningar på 90hp för pedagogiskt arbete i kulturskolan:

Dessa utbildningar ger ingen examen i sig men du kan komplettera med 30hp för att erhålla en Högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp.

SMI planerar även att öka utbudet med ytterligare inriktningar och fristående didaktiska kurser inriktade mot arbete i kulturskolan, allteftersom nya medel beviljas inom Kulturskoleklivet framöver.