logo

Fristående kurser 23–24

Projektledning i kulturskola 7,5 hp

mn

Kursen belyser de olika steg som ingår i att genomföra en produktion i projektform inom kulturskolans pedagogiska verksamhet. Den syftar till att studenten utvecklar kännedom och kunskap inom projekt- och produktionsledning från idéstadiet till genomförande samt hur lärdomar kan implementeras. Det är en fördel att komma flera deltagare från samma arbetsplats.

Behörig till kursen är den som har grundläggande behörighet. I urvalet prioriteras sökande med pedagogisk eller konstnärlig examen som är verksam i kulturskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Innehåll

  • Styrning och organisation – ansvarstagande och ansvarsfördelning
  • Projektdesign – från vision till realisation, projektplan, marknadsföring, tidsplan
  • Projektgenomförande – förberedelser, genomförande, avslut
  • Projektredovisning – dokumentation, utvärdering, återkoppling, uppföljning
  • Projektets fortlevnad – implementering/upprepning/utveckling
  • Rättigheter och skyldigheter – avtal, leasing/hyra, upphovsrättshantering

Självstudier tillkommer i form av litteraturläsning, dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete.


Kursansvarig

Anna Rosén

Upplägg

25% studietakt fredagar och lördagar totalt 6 tillfällen, samt handledning individuellt eller i grupp.
Ramtider: Fredagar kl 16:00–20:00 Lördagar kl 9:30–16:00
Kursdatum ht 2024: 20-21/9, 25-26/10, 29-30/11

Ansökan

Anmälan senast 15 april för kursstart ht 2024

Lärare

Anna Rosén

Kursplan

Projektledning i kulturskola 7,5 hp