logo

Fristående kurser 23–24

Koreografi, kropp och identitet – skapande dans 10 hp

mn

Kursen ger kunskaper i danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna tillägnar sig koreografiska redskap som främjar elevers skapande och utforskande förmågor i dans. Praktiska övningar i dansimprovisation och komposition varvas med impuls- och inspirationsmaterial. Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisning/verksamhet. Dessutom tillkommer litteraturstudier, reflektioner kopplade till litteratur och praktik, samt dokumentation.

Kursen är en fortsättning och fördjupning av kursinnehållet i kurserna Skapande dans 1 och Skapande dans 2 och hade tidigare kursnamnet Skapande dans 3 – kropp, identitet och hälsa.

Innehåll

  • Dansövningar med inriktning på teknik, dansimprovisation och danskomposition
  • Fördjupning av dansen som konstnärligt uttryck och kommunikationsmedel
  • Koreografisk form och partitur
  • Ett utforskande av begreppen kropp och identitet med hjälp av koreografiska verktyg
  • En belysning av hur olika styrdokument behandlar aspekter av kropp, identitetsskapande och hälsa
  • Ledarskap med anpassning till olika grupper och individers behov

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har grundläggande behörighet för högskolestudier samt dokumenterad erfarenhet av dans i pedagogisk eller konstnärlig verksamhet. För tillträde till kursen gäller också godkänt resultat i den fristående kursen Skapande dans 2 – dans i samverkan med andra kunskapsområden, 10 hp samt minst fem års regelbunden dansträning.

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

33% studietakt, torsdagar och fredagar, totalt tio dagar under en termin. Ramtid kl 9.30–16.00
Kursdatum för ht 2023: 31/8-1/9, 14/9, 28/9, 12/10, 26-27/10, 9/11, 23/11, 7/12

Ansökan

Anmälan senast 17 april för kursstart ht-23.

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Koreografi, kropp och identitet – skapande dans, 10 hp