logo

STUDENTINFORMATION

Studentkårens styrelse 2023–24

Linus Nivrén Ordförande
Thea Aspelin Sekreterare

Trivselgruppen

Nils Hermansson
Annika Hansson Gardelius

Festkommittén

Martin Norman
Johan Fernold
Lisa Videsäter

Studentrepresentanter i SMI:s styrorgan

Styrelse
Anna Saintout (ordinarie)
Johan Fernold (suppleant)
Forskning- och utbildningsnämnd
Marko Sevon (ordinarie)
Lisa Videsäter (ordinarie)
Annika Olsson Ennart (suppleant)
Vakant (suppleant)

Likabehandlingsombud

Maja Hobring


SMI:s Studentkår

Studerar du vid SMI är det obligatoriskt att vara medlem i studentkåren. Det nationella kårobligatoriet har avskaffats, men som icke-statlig högskola har SMI möjlighet att ta eget beslut i frågan. Med en klar majoritet röstade studenterna på SMI för att behålla kårobligatoriet vid årsmöte 2014-04-23, vilket har röstats om vid varje årsmöte därefter.

Studentkåren utser representanter till SMI:s styrelse och forsknings- och utbildningsnämnd samt olika beredningsgrupper. Kåren är ansluten till SFS, (Sveriges Förenade Studentkårer) och SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation). Detta ger tillgång till SSCO:s service – hälsovård (läkare, kurator m.m.), bostäder, etc. Kåren är också ansluten till Mecenat, genom vilka alla studenter får Mecenatkortet, som bl.a. ger rabatt hos SL, SJ m.fl resebolag samt ett flertal butiker (se www.mecenat.se för mer information).

Innevarande läsår är avgiften 200 kr/termin för studenter som studerar 75-100%. Studenter som läser mindre betalar 100 kr/termin.

Hur du betalar kåravgiften

Du betalar kåravgiften genom att gör en inbetalning till studentkårens plusgirokonto (557753-1), (IBAN-nr är: SE85 9500 0099 6018 0557 7531) eller via SWISH (123-202 26 55). I meddelanderutan skriver du enligt följande mall: Förnamn, Efternamn, Personnummer, årskurs (alt fristående kursnamn) och för vilken termin betalningen gäller. Nedan följer exempel:
Anna Andersson 858585-0240 Åk 2 ht-2020/(FkSkapande dans) vt 2021

Det är viktigt att fylla i enligt anvisningarna så att inbetalning kan härledas till respektive student.

Sista betalningsdag för höstterminen är 30 september, sista betalningsdag för vårterminen är 28 februari.

Läsårstider till CSN 2023–24

Om du tar studiemedel (studielån/studiebidrag) skall du i kontakterna med CSN ange följande läsårstider:

Hösttermin
2023-08-28 – 2024-01-14

Vårtermin
2024-01-15 – 2024-06-02

Ansök för hela läsåret om det är möjligt. CSN gör då resultatprövning först efter läsåret.

Om du inte har fullgjort alla kurser ett läsår så kan det påverka möjligheterna att få nytt studielån. Om du blir sjuk kan du få behålla dina studiemedel trots att du inte studerar under förutsättning att du sjukanmält dig hos försäkringskassan och kan styrka din fråvaro med läkarintyg. De veckorna kommer då att inte räknas med när CSN prövar dina studieresultat. Du kan ansöka om extra studiemedel för inköp av musikinstrument och resor.

För närmare info se CSN:s hemsida.