logo

INSTRUMENT/SÅNG

Utbildningen ger dig formell kompetens att undervisa inom ditt profilval och att leda ensemble.

UTBILDNINGSVARIANTER

Länkarna nedan ger information om utbildningen samt om:

  • Ansökan och antagning
  • Utbildningsplan
  • Kursplaner

KANDIDATEXAMEN 180 hp
Inriktning Instrument/Sång

En grundutbildning (tre års heltidsstudier) för dig som går din första högre utbildning inom musikområdet.

HÖGSKOLEEXAMEN 120 hp/KULTURSKOLEPEDAGOG 90 hp
Inriktning Instrument/Sång

För dig med tidigare relevanta högre studier eller motsvarande reell kompetens i form av tidigare studier och/eller konstnärligt arbete.

Ditt profilval ger dig kompetens att arbeta som musikpedagog med en specifik instrumentprofil såsom:

mn

Profilansvarig: Anita Agnas

Metodiken syftar till att utveckla din förmåga att undervisa på alla nivåer och inom olika undervisningsformer - enskilt och i grupp - och med gehörsspel och samspel som viktig grund. Du får en allsidig och detaljerad kännedom om metoder, undervisningslitteratur och repertoar.

Du får kunskaper om hur du undervisar i instrumentteknik, och utvecklar din förmåga att strukturera en progressiv undervisning utifrån elevers skilda förutsättningar och inriktningar.

I kandidatprogrammet får du undervisning på ditt instrument som fördjupar din färdighet. I alla programutbildningar får du en bred utbildning med undervisning i olika genrer på ditt huvudinstrument som ska förbereda dig för de krav som ställs på en accordeonpedagog idag och i framtiden. Arbetet såväl enskilt som i grupp ger dig kompetens att undervisa på accordeon, dragspel och ensemble.

mn

Profilansvarig: Magnus Bohman

Metodiken syftar till att utveckla din förmåga att undervisa på alla nivåer och inom olika undervisningsformer - enskilt och i grupp - och med sammusicerande som viktig grund. Du får kompetens att undervisa på ditt huvudinstrument, ytterligare ett bleckblåsinstrument och i ensemble. På övriga bleckblåsinstrument får du kännedomskurser. Du får kunskaper om hur du undervisar i instrumentteknik, och utvecklar din förmåga att strukturera en progressiv undervisning utifrån elevers skilda förutsättningar och inriktningar.

I kandidatprogrammet får du undervisning på ditt instrument som fördjupar din konstnärliga färdighet. I alla programutbildningar får du en bred utbildning med undervisning i olika genrer (främst inom västerländsk konstmusik och populärmusikaliska traditioner) på ditt huvudinstrument, med syftet att förbereda dig för de krav som ställs på en bleckblåspedagog idag och i framtiden. Du får en god beredskap att arbeta i grupp, både med elever och kolleger.

mn

Profilansvarig: Pal Johnson

Profillärare: Ulf Hellerstedt, Lars Martin

(För dig som har antingen elbas eller kontrabas som huvudinstrument. För kontrabas inom klassisk konstmusik, se dock under profil Stråk.)

Utbildningen har som mål att ge breda kunskaper och goda färdigheter inom de genrer där elbas och kontrabas brukar förekomma samt en förmåga att förmedla dessa kunskaper till elever på olika nivåer. Du kan utöka din kompetens genom att välja till extra metodik på det instrument, (elbas eller kontrabas) som inte är ditt huvudinstrument.

I kandidatprogrammet får du undervisning på ditt instrument som fördjupar din konstnärliga färdighet. I alla programutbildningar får du en bred utbildning med undervisning i olika genrer. Varje termin ägnas i huvudsak åt att specialstudera en genre och en eller flera spelstilar. Metodiken är individ- och grupprelaterad och lägger stor vikt vid gehörsspel.

Du får kompetens att undervisa både på ditt huvudinstrument och i ensemble. Du får en god beredskap att arbeta i grupp, både med elever och kolleger.

mn

Profilansvarig: Ulf Hellerstedt

Profillärare: Pal Johnson, Lars Martin, Joel Sahlin

Som student med elgitarrprofil får du bred kunskap om instrumentet och tillhörande genrer med stor beredskap inför undervisning på alla stadier enskilt och i grupp. I nybörjarmetodik ingår undervisning i klassisk gitarr vartefter du fördjupar dig i olika block med country, funk, blues, jazz/fusion – samt en dos (hård-) rock varje år!

Metodiken syftar till att utveckla din förmåga att undervisa på alla nivåer och inom olika undervisningsformer - enskilt och i grupp - och med sammusicerande som viktig grund. Du lär dig producera studiematerial. Du utvecklas inom de genrer som ligger dig närmast men även pröva andra stilar, bland annat genom att studera enskilda gitarrister.

mn

Profilansvarig: Lars Martin

Profillärare: Ulf Hellerstedt, Pal Johnson, Joel Sahlin

Utbildningen har som mål att ge breda kunskaper och goda färdigheter inom de genrer där akustisk gitarr brukar förekomma samt en förmåga att förmedla dessa kunskaper till elever på olika nivåer. Metodiken är individ- och grupprelaterad och lägger stor vikt vid gehörsspel och sammusicerande.

I kandidatprogrammet får du undervisning på ditt instrument som fördjupar din konstnärliga färdighet. I alla programutbildningar får du en bred utbildning med undervisning i olika genrer (främst västerländsk konstmusik och populärmusikaliska traditioner).

Du får kompetens att undervisa både på ditt huvudinstrument och i ensemble. Du får en god beredskap att arbeta i grupp, både med elever och kolleger.

mn

Profilansvarig: Hans Sjögren

Profillärare: Lena Lidström

Utbildningen har som mål att ge breda kunskaper och goda färdigheter om hur man undervisar i pianospelets teknik med kännedom om litteratur och repertoar, samt att utveckla din förmåga att strukturera en progressiv undervisning utifrån elevers skilda förutsättningar och inriktningar. Metodiken är både individ-och grupprelaterad och lägger stor vikt vid gehörsspel och sammusicerande i nybörjarundervisningen.

Du får en bred utbildning som ska förbereda dig för de krav som ställs på en pianopedagog idag och i framtiden. Arbetet såväl enskilt som i grupp ger dig kompetens att undervisa på piano, i digitalpianostudio, ensemble och synt.

I kandidatprogrammet får du undervisning på ditt instrument som fördjupar din konstnärliga färdighet. I alla programutbildningar får du en bred utbildning med undervisning i olika genrer (främst inom västerländsk konstmusik och populärmusikaliska traditioner).

mn

Profilansvarig: Joakim Anterot

Profillärare: Anders Holdar, Joakim Ekberg
Joakim Ekberg

Utbildningen har som mål att ge breda kunskaper och goda färdigheter om hur man undervisar i slagverkets alla instrument och i ensemble. Metodiken är individ- och grupprelaterad och lägger stor vikt vid gehörsspel och sammusicerande.

I kandidatprogrammet får du undervisning på ditt instrument som fördjupar din konstnärliga färdighet. I alla programutbildningar får du en bred utbildning med undervisning i olika genrer (främst inom västerländsk konstmusik och populärmusikaliska traditioner).

Du får en god beredskap att arbeta i grupp, både med elever och kolleger.

mn

Profilansvarig: Ylva Nilsson

Profillärare: Pal Johnson

För dig som har violin, viola, cello eller kontrabas som huvudinstrument. I kandidatprogrammet får du undervisning på ditt instrument som fördjupar din konstnärliga färdighet. I alla programutbildningar får du en bred utbildning med undervisning i olika genrer på ditt huvudinstrument samt kännedomskurser i övriga stråkinstrument. Du får kompetens att undervisa på ditt huvudinstrument i spel, kammarmusik och ensemble.

Metodiken som helhet syftar till att utveckla din förmåga att undervisa på alla nivåer och inom olika undervisningsformer - enskilt och i grupp. Du får en allsidig och detaljerad kännedom om metoder, undervisningslitteratur och repertoar.

I metodiken för nybörjarundervisning får du direkt en god beredskap för såväl enskilda elever, smågrupper, storgrupper som vuxna. I fokus står sammusicerande med gehörsspel och improvisation, parallellt med utvecklandet av verktyg för en gedigen spelteknik. Dessutom ingår aspekter på lärarlagsarbete och projekt- och konsertupplägg.

Arbetssättet utgör en grund för att sedan gå in i mellanstadiets speciella problematik med elevers skiftande behov och intresse. Tankesättet utvecklas ytterligare i metodiken för högre stadier.

Sammantaget ger utbildningen en mycket god förberedelse för yrkeslivets många krav på den moderna stråkpedagogen.

mn

Profilansvarig: Kerstin Gabrielsson

Profillärare: Mattias Danielsson-Lindqvist

Utbildningen ger dig god kunskap om röstens uppbyggnad och dess möjligheter till utveckling. Stor vikt läggs också vid uttryck och gestaltning. Din egen musikaliska identitet kommer både att förstärkas och breddas.

I kandidatprogrammet får du undervisning som fördjupar din konstnärliga färdighet. I alla programutbildningar får du en bred utbildning med undervisning i olika genrer. Du får lära dej att undervisa på olika stadier såväl enskilt som i grupp inom flera genrer (klassisk västerländsk musik, svensk folkmusik, visa, musikal, jazz, rock, pop, soul, osv).

Sammantaget ger utbildningen en mycket god förberedelse för de krav och önskemål som ställs på en sångpedagog idag och i framtiden.

mn

Profilansvarig: : Helena Sivsdotter Söderman

Profillärare: Anders Paulsson , Claudia Müller, Pernilla Petersson, Hedvig Marklund, Mikael Thun, Stefan Mathiesen

Metodiken syftar till att utveckla din förmåga att undervisa på alla nivåer och inom olika undervisningsformer - enskilt och i grupp - med gehörsspel och sammusicerande som viktig grund. Du får kompetens att undervisa på ditt huvudinstrument, ytterligare ett träblåsinstrument och i ensemble. På övriga träblåsinstrument får du kännedomskurser. Du får kunskaper om hur du undervisar i instrumentalteknik, och utvecklar din förmåga att strukturera en progressiv undervisning utifrån elevers skilda förutsättningar och inriktningar.

I kandidatprogrammet får du undervisning på ditt instrument som fördjupar din konstnärliga färdighet. I alla programutbildningar får du en bred utbildning med undervisning i olika genrer (främst inom västerländsk konstmusik och populärmusikaliska traditioner) på ditt huvudinstrument, med syftet att förbereda dig för de krav som ställs på en bleckblåspedagog idag och i framtiden. Du får en god beredskap att arbeta i grupp, både med elever och kolleger.

mn

Du som spelar ett instrument som inte tillhör någon av de instrumentgrupper som SMI traditionellt utbildar för, är varmt välkommen att söka på ditt instrument. Vi ser till att knyta den pedagogiska och konstnärliga kompetens till SMI som behövs för just ditt instrument. Dessutom kan du med bakgrund i gehörstraderade och/eller icke västerländska musikkulturer, söka en programvariant med lägre krav på förkunskaper inom västerländsk musikteori – se länken till kursplaner för mer information, eller kontakta oss så berättar vi mer.

Genom hela utbildningen studerar du metodik och didaktik för att kunna undervisa på ditt huvudinstrument. Du utvecklar din förmåga att strukturera en progressiv undervisning utifrån elevers skilda förutsättningar och behov. Med handledningsstöd kommer du att möta egna elever enskilt och i grupp, i olika undervisningsformer, ålder och utvecklingsfaser, från grundläggande nivå till högre stadier. I kandidatprogrammet får du undervisning på ditt instrument som fördjupar din konstnärliga färdighet. I alla programutbildningar får du en bred utbildning med undervisning i olika genrer och ensembleformer för ditt huvudinstrument samt kännedomskurser i spel och metodik för närliggande instrument.

Sammantaget ger utbildningen en god förberedelse för yrkeslivets många krav på den moderna musikpedagogen.