logo
mn

FORTBILDNING

Förutom programutbildningar och fristående kurser erbjuder SMI även kortare kurser som kompetensutveckling för lärare och pedagoger i förskola, grundskola, kulturskola och annan pedagogisk verksamhet.

Utbudet varierar och uppdateras efterhand.

Fortbildning 23–24

Kompetensutveckling som uppdragsutbildning

Våra fortbildningskurser, liksom hela eller delar av innehållet i SMI:s fristående kurser, kan anordnas som uppdragsutbildning.

Vi skräddarsyr också gärna kurser med ett upplägg och innehåll som är anpassat efter era önskemål och behov. Starka kompetensområden på SMI är sång- och instrumentalpedagogik/metodik, gruppundervisning, kör- och ensembleledning, röstens funktion, konstarter i samverkan, estetiska lärprocesser samt musik och dans i kulturskola förskola och grundskola. Förutom omedelbar tillgång till SMI:s lärarkompetens har vi ett omfattande kontaktnät och kan knyta till oss den expertis som efterfrågas.

All uppdragsutbildning kan utformas till att ge högskolepoäng.

Vi är öppna för alla förslag på var och i vilken omfattning uppdragsutbildningen ska ges, t ex:

  • En eller ett par studiedagar (även helger), kort och intensivt med inspiration, påfyllning och erfarenhetsutbyten.
  • Flera dagar utlagda över en termin eller ett läsår, med mer tid till förankring och reflektion så att återkoppling och utveckling av kursinnehållet kan ske.

Ni är välkomna att förlägga utbildningen till SMI:s lokaler på campus Flemingsberg, men vi kommer också gärna till er arbetsplats eller hemort. Varför inte ordna utbildningen tillsammans med grannskolan eller grannkommunen, för att hålla kostnaderna nere och samtidigt öka möjligheter till kontakt, samverkan och utbyte av erfarenheter.

Under åren har vi haft uppdrag från såväl enskilda musik/kulturskolor, förskolor och grundskolor som från kommuner, länsorganisationer och större EU-projekt.

Kontakta SMI för att diskutera era behov. Tillsammans kan vi lägga upp en utbildning för hela eller delar av personalen.

Kontaktperson: Ian Plaude, rektor.

Senast upppdaterad: 2024-03-13