logo

SCENPOESI OCH BERÄTTANDE

Inriktningen Scenpoesi och berättande är för dig som är yrkesverksam konstnär inom områden relevanta för inriktningen, till exempel performance, rap, sceniskt berättande, stand up, spoken word eller teater.

Du möter olika former av scenisk gestaltning där röst och text står i fokus. I ämnesdidaktiken utvecklar du din förmåga att strukturera en progressiv undervisning med verktyg och förhållningssätt för att som pedagog stödja elevers eget skapande och självförtroende i att ta plats med röst och kropp på en scen.


Länken nedan ger information om utbildningen samt om:

  • Ansökan och antagning OBS – sommarantagning sök senast 8 juli!
  • Utbildningsplan
  • Kursplaner

HÖGSKOLEEXAMEN 120 hp/KULTURSKOLEPEDAGOG 90 hp
Inriktning Scenpoesi och berättande

För dig med relevanta högskolestudier eller motsvarande kompetens i form av konstnärligt arbete, eventuellt i kombination med annan utbildning, kurser mm.