logo

ANSÖKAN TILL FRISTÅENDE KURSER

GÖR DIN ANSÖKAN FÖR KURSER HT-2024 VIA WEBBFORMULÄR

Ansök till fristående kurser vt-2024 via webbformulär (sen ansökan)

Du kan också göra din ansökan via en blankett som du skickar med vanlig post.

Behörighetskrav

Grundläggande högskolebehörighet gäller för alla kurser.. Vad som ger grundläggande behörighet finns beskrivet via denna länk till antagning.se. OBS! Om du inte har behörighet från svensk gymnasieutbildning eller motsvarande behöver du dessutom visa grundläggande behöriget i svenska eller genomför TISUS-testet med godkänt resultat.
För några av kurserna gäller dessutom särskilda behörighetskriterier. Läs mer på respektive kurssida under utbildningar.

Till din ansökan behöver du följande uppgifter:

  • Din e-postadress samt dina övriga kontakt- och personuppgifter
  • slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande, alternativt kurs- eller examensbevis från universitet eller högskola (SMI har inte tillgång till betyg via antagning.se)
  • ett personligt brev där du berättar om i vilket sammanhang du kommer att tillämpa kursens innehåll i ditt eget arbete
  • en CV med en förteckning över din arbetslivserfarenhet.

Betyg och intyg ska vara väl läsliga inskannade eller avbildade originaldokument som bifogas som PDF-dokument i din ansökan.

Senast upppdaterad: 2024-03-13