logo

Fristående kurser 23–24

Hållbar danspedagog 2,5 hp

mn

Hur kan vi behålla leklusten och upptäckarglädjen i dansundervisningen? Tillsammans utforskar vi hur dansens koreografiska verktyg kan kombineras för att fortsätta inspireras och inspirera.

Kursen vänder sig till verksamma danspedagoger i kulturskola och liknande verksamheter.

Med fokus på didaktiska och sociala perspektiv, reflekterar vi kring förutsättningar för att skapa en inre hållbarhet samt en hållbar yrkesplattform som danspedagog utifrån elevers intressen och behov.

Innehåll

  • Övningar som stärker och utvecklar dansteknik och improvisationsförmåga
  • Dansens koreografiska verktyg
  • Inkludering - elevers eget skapande i samspel
  • Dansundervisningens möjligheter och förutsättningar
  • Social hållbarhet - demokrati, delaktighet och ledarskap

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har grundläggande högskolebehörighet samt dokumenterad undervisningserfarenhet i konstnärlig dans.

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Tre heldagar: må–ti 14–15 augusti 2023 samt ti 9 januari 2024
OBS! Kursen är förlagd till Växthuset i Västerås (kulturskolan lokaler), vilket sker i samverkan med Regional kulturskola i Västmanland.

Ansökan

Ansökan senast 15 maj för kursstart ht 2023

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Hållbar danspedagog 2,5 hp

Senast upppdaterad: 2023-04-12