logo

Fristående kurser 23–24

Hållbar danspedagog 2,5 hp

mn

Hur kan vi behålla leklusten och upptäckarglädjen i dansundervisningen? Tillsammans utforskar vi hur dansens koreografiska verktyg kan kombineras för att fortsätta inspireras och inspirera.

Kursen vänder sig till verksamma danspedagoger i kulturskola och liknande verksamheter.

Med fokus på didaktiska och sociala perspektiv, reflekterar vi kring förutsättningar för att skapa en inre hållbarhet samt en hållbar yrkesplattform som danspedagog utifrån elevers intressen och behov.

Innehåll

  • Övningar som stärker och utvecklar dansteknik och improvisationsförmåga
  • Dansens koreografiska verktyg
  • Inkludering - elevers eget skapande i samspel
  • Dansundervisningens möjligheter och förutsättningar
  • Social hållbarhet - demokrati, delaktighet och ledarskap

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har grundläggande högskolebehörighet samt dokumenterad undervisningserfarenhet i konstnärlig dans.

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Tre heldagar: tor–fre 15–16 augusti samt mån 28 oktober 2024

Ansökan

Ansökan senast 15 maj för kursstart ht 2024

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Hållbar danspedagog 2,5 hp