logo

Fristående kurser 23–24

Dansens verktyg – skapande dans 10 hp

mn

Kursen ger kunskaper i danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna ska tillägna sig koreografiska redskap som främjar elevers skapande och utforskande förmågor i dans. Praktiska övningar i dansimprovisation och komposition varvas med impuls- och inspirationsmaterial. Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisning/ verksamhet med elever. Dessutom tillkommer litteraturstudier, reflektioner kopplade till litteratur och praktik, samt dokumentation. Kursen syftar till att stärka och ge verktyg till lärare och pedagoger inom olika skolformer och verksamheter som undervisar i dans eller vill börja använda dansen i pedagogiska och konstnärliga sammanhang.

Innehåll

  • Kroppen, som instrument och uttrycksmedel
  • Rummet, som skapande plats i den sceniska gestaltningen
  • Tid och kraft, som dynamiska hjälpmedel
  • Gruppen, som koreografisk möjlighet

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

33% studietakt torsdagar och fredagar, totalt tio heldagar under en termin. Ramtid: kl 9.30–16.00
Kursdatum för vt 2024: 25/1, 8/2, 22/2, 7-8/3, 21/3, 11/4, 25/4, 23-24/5
Kursdatum för ht 2024: 29-30/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24-25/10, 7/11, 21/11, 5/12

Ansökan

Anmälan senast 15 april för kursstart ht 2024

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Dansens verktyg – skapande dans 10 hp