logo

Fristående kurser 23–24

Inkluderande musikdidaktik 5 hp

mn

Kursen vänder sig till musiklärare i olika skolformer såsom kulturskola, grundskola och anpassad grundskola som vill utveckla inkluderande musikdidaktisk kunskap och förmåga i relation till egen praktik genom praktiska, teoretiska och reflekterande moment.

Innehåll

Kursen erbjuder grundläggande specialpedagogiska insikter och verktyg för utveckling av inkluderande musikundervisning individuellt och i grupp. Utifrån ett musikdidaktiskt perspektiv ger kursen kunskap om ett specialpedagogiskt förhållningssätt till undervisningsmetoder för elevers lärande, med specifikt fokus på NPF-problematik.

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har en musikpedagogisk examen alternativt motsvarande reell kompetens. I urvalet prioriteras sökande med dokumenterad undervisningserfarenhet.

Kursansvarig

Anna Backman-Bister

Upplägg

17% studietakt, fem lördagar under vårterminen, två dagar på SMI, tre dagar distansundervisning, ramtid kl 9.30–16.00
Kursdatum vt 2024: 27/1, 17/2, 16/3, 20/4, 25/5
På SMI – 27/1, 17/2, 25/5
På distans – 16/3, 20/4

Ansökan

Anmälan senast 15 oktober 2023 för kursstart vt 2024.

Lärare

Anna Backman-Bister

Kursplan

Inkluderande musikdidaktik 5 hp