logo

Fristående kurser 23–24

Estetiska uttrycksformer, konst och lärande 7,5 hp

mn

Kursen vänder sig till lärare, pedagoger, arbetslag och andra som vill utveckla kunskaper och tillägna sig erfarenheter av estetiska uttryck och konst i lärande- och undervisningssammanhang.

Innehåll

  • Orientering i hur begrepp som lek, skapande, kreativitet och estetik används i styrdokument som läroplaner, kursplaner och barnkonventionen
  • Lärande i, om, med och genom konst och estetiska uttrycksformer
  • Praktiska övningar, och didaktiska frågeställningar inom de estetiska uttrycksformerna musik, dans, bild, drama och text var för sig och i blandade arbetsformer utifrån ett processorienterat perspektiv
  • Tvärkonstnärligt arbete i pedagogisk verksamhet
  • Samverkan mellan estetiska uttrycksformer, konst och andra kunskapsområden
  • Estetiska digitala verktyg och estetik i digitala miljöer
  • Litteraturläsning, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Konstantin Prodromou

Upplägg

25% studietakt, en termin fem fredagar och tre lördagar, ramtid 9.30–16 Kursdatum: 15–16/9, 13/10, 10–11/11, 1–2/12 samt 12/1

Ansökan

Anmälan senast 17 april 2023 för kursstart ht 2023.

Lärare

Konstantin Prodromou, Susanna Leijonhufvud, Maria Nordlöw, Jonas Ek , Anna-Carin Ahl

Kursplan

Estetiska uttrycksformer, konst och lärande 7,5 hp

Senast upppdaterad: 2023-10-17