logo

Fristående kurser 22–23

Estetiska lärprocesser 7,5 hp

mn

Kursen vänder sig till lärare, pedagoger, arbetslag och andra som vill utveckla många varierande interaktionsstilar i sin undervisning i och genom bild, dans, drama och musik. Fokus ligger på arbetet med elevers eget skapande och förmåga att kommunicera med sin omgivning.

Innehåll

  • Praktiska övningar i bild, dans, drama och musik var för sig och i blandade arbetsformer
  • Konstarters och estetiska uttrycks metoder och gestaltningar som kunskapsvägar och verktyg i skapandet av mening och identitet hos barn och ungdomar
  • Estetiska uttryck i samverkan med andra kunskapsområden och ämnen, i den ordinarie undervisningen, på temaveckor mm
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Kostas Prodromou

Upplägg

25% studietakt, en termin, sex fredagar och två lördagar, ramtid 9.30-16.00
Nästa kursstart ht 2023

Ansökan

Anmälan senast 15 april 2023 för kursstart ht 2023.

Lärare

Kostas Prodromou, Susanna Leijonhufvud, Maria Nordlöw, Jonas Ek , Anna-Carin Ahl

Kursplan

Estetiska lärprocesser 1, 7,5 hp

Senast upppdaterad: 2023-01-24