logo

Fristående kurser 23–24

Estetik och lärande 7,5 hp

mn

Det här är en fördjupningskurs efter tidigare studier i estetiska lärprocesser på SMI. I kursen fördjupar vi oss i estetik och konst som filosofisk grund för demokrati, kunskap och lärande. Stor vikt läggs vid reflektion genom skrivande men vi använder oss också av andra gestaltningsformer i det undersökande och reflekterande arbetet.

Innehåll

  • Centrala teoribildningar om estetik och lärande
  • Estetik och konst som filosofisk grund för demokrati, kunskap och lärande
  • Reflektion genom skrivande och andra gestaltningsformer
  • Kritisk granskning av egna och andras texter
  • Litteraturstudier

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som tidigare läst Estetiska lärprocesser på SMI eller har motsvarande förkunskaper.

Kursansvarig

Susanna Leijonhufvud

Upplägg

25% studietakt, planerad kursstart vårterminen 2024

Ansökan

Anmälan senast 15 oktober för kursstart vt24

Lärare

Susanna Leijonhufvud, Kostas Prodromou, Maria Nordlöw, Anna-Carin Ahl ,m.fl.

Senast upppdaterad: 2023-04-12