logo

Fristående kurser 23–24

Estetik och lärande 7,5 hp

mn

Det här är en fördjupningskurs efter tidigare studier i estetiska lärprocesser på SMI. I kursen fördjupar vi oss i estetik och konst som filosofisk grund för demokrati, kunskap och lärande. Stor vikt läggs vid reflektion genom skrivande men vi använder oss också av andra gestaltningsformer i det undersökande och reflekterande arbetet.

Innehåll

  • Centrala teoribildningar om estetik och lärande
  • Estetik och konst som filosofisk grund för demokrati, kunskap och lärande
  • Reflektion genom skrivande och andra gestaltningsformer
  • Kritisk granskning av egna och andras texter
  • Litteraturstudier

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som tidigare läst fristående kursen Estetiska lärprocesser alternativt Estetiska uttrycksformer, konst och lärande på SMI eller har motsvarande förkunskaper.

Kursansvarig

Kostas Prodromou

Upplägg

25% studietakt, fredag-lördag vid tre kurstillfällen (sex kursdagar) samt handledning på distans vårterminen 2024. Ramtider 9.30–16 alla dagar
Kursdatum vt 24: 9–10/2, 22–23/3 samt 17–18/5

Ansökan

Anmälan senast 15 oktober för kursstart vt24

Lärare

Kostas Prodromou, Maria Nordlöw, Susanna Leijonhufvud, Anna-Carin Ahl ,m.fl.

Kursplan

Estetik och lärande 7,5 hp