logo

Fristående kurser 23–24

Musik och dans i förskolan 7,5 hp

mn

Kursen erbjuder verktyg för att bedriva en undervisning eller verksamhet som syftar till att utveckla barns uttrycksförmåga, framförallt genom musik och dans. Vi prövar vägar att implementera musik och dans som aktiva uttrycksformer i förskolans strävan att främja barns utveckling, lärande och skapande.

Innehåll

  • Dans, rytmik, sång och spel på trummor och andra slagverksinstrument
  • Små barns estetiska lärande
  • Upplevelse, bearbetning och gestaltning genom musik och dans
  • Användning av symboler och begrepp som rum, tid, form, mönster, antal och ordning i musik och dans
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

12,5% studietakt. Åtta fredagar över två terminer. Ramtid kl 9:30–16:00
Kursdatum för ht 2022: 9/9, 7/10, 11/11 och 9/12
Kursdatum för vt 2023: 27/1, 24/2, 24/3, 28/4
Kursdatum för ht 2023: 22/9, 6/10, 17/11, 15/12
Kursdatum frö vt 2024 meddelas senare.

Ansökan ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN FÖR KURSSTART HT 2023

Anmälan senast 17 april för kursstart ht 2023.

Lärare

Maria Nordlöw, Madeleine Wittmark, m.fl

Kursplan

Musik och dans i förskolan, 7,5 hp

Senast upppdaterad: 2023-04-12