logo

Fristående kurser 23–24

Musik och dans i förskolan 7,5 hp

mn

Kursen erbjuder verktyg för att bedriva en undervisning eller verksamhet som syftar till att utveckla barns uttrycksförmåga, framförallt genom musik och dans. Vi prövar vägar att implementera musik och dans som aktiva uttrycksformer i förskolans strävan att främja barns utveckling, lärande och skapande.

Innehåll

  • Dans, rytmik, sång och spel på trummor och andra slagverksinstrument
  • Små barns estetiska lärande
  • Upplevelse, bearbetning och gestaltning genom musik och dans
  • Användning av symboler och begrepp som rum, tid, form, mönster, antal och ordning i musik och dans
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

12,5% studietakt. Åtta fredagar över två terminer. Ramtid kl 9:30–16:00
Kursdatum för vt 2024: 26/1, 23/2, 22/3, 26/4
Kursdatum för ht 2024: 20/9, 4/10, 15/11, 13/12
Kursdatum, för vt 2025 meddelas senare

Ansökan

Anmälan senast 15 april för kursstart ht 2024

Lärare

Maria Nordlöw, Madeleine Wittmark, m.fl

Kursplan

Musik och dans i förskolan, 7,5 hp