logo

Forskare på SMI

Vid SMI finns flera lektorer meriterade på vetenskaplig grund. Samtliga lektorer delar sin anställning mellan SMI och annat lärosäte.



SMI har även ett antal associerade forskare som är anlitade i kurser och program.

Senast upppdaterad: 2024-03-22