logo

PERSONAL PÅ SMI 2022–23

A

Agnas, Anita
Visstidsanställd för undervisning i accordeon och accordeonmetodik.
Ahl, Anna-Carin
Studierektor. Ledamot i ledningsgrupp. Utbildningsansvar Fristående kurser.
Ander, Owe
Docent i musikvetenskap. Lektor. Undervisar i musik- och kulturhistoria. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd. Ledamot i biblioteksråd.
Anterot, Joakim
Adjunkt. Undervisar i slagverk, slagverksmetodik och ensemble.

B

Bjärskog, Rose-Marie
Adjunkt. Undervisar i grundskolemetodik, didaktik, drama och estetiska lärprocesser.
Blomberg, Saga
Visstidsanställd för undervisning i rytmik och rörelse. Kursansvar fristående kurs Musik och rörelse i kulturskola och grundskolans tidigare år.
Bohman, Magnus
Visstidsanställd för undervisning i bleckblåsspel och bleckblåsmetodik samt kammarmusik. Profilansvarig för bleckblås.
Björn Börjeson
Visstidsanställd för undervisning i musikskapande och musikproduktion.

D

Danielsson-Lindqvist, Mattias
Adjunkt. Undervisar i sång och sångmetodik.
Dyall, Sharon
Visstidsanställd för undervisning i tal.

E

Eberstein, Ann
Visstidsanställd för undervisning i psykologi i logonomprogrammet.
Einarsdotter, Elise
Visstidsanställd för undervisning i improvisation, ensemble och piano.
Ekberg, Joakim
Visstidsanställd för undervisning i trumset.
Ellerstedt, Jakob
Visstidsanställd för undervisning i Digitala verktyg och Syntkännedom.
Eriksson, Cattis
Studiesekreterare. Ledamot i ledningsgrupp.

F

Falthin, Josefin
Adjunkt. Undervisar i låtskrivande och musikskapande metodik, gehör, arrangering och musiklära.
Ferm Almqvist, Cecilia
Fil.dr. Professor vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Adjungerad professor i musikpedagogik, inriktning specialpedagogik.Ämnesföreträdare för specialpedagogik för kulturskolan.
Forssell, Fredrik
Utbildningsadministratör. Internationaliseringskoordinator.
Freiman, Samuel
Pianotekniker

G

Gabrielsson, Kerstin
Adjunkt. Profilansvarig sång. Undervisar i sång och sångmetodik.
Gotensjö, Örjan
Adjunkt. Undervisar i rock- och popgruppsensemble och sång. Skyddsombud. Ansvarig för utrustning. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd.

H

Hammarberg, Erika
Adjunkt. Undervisar i gehor och arrangering.
Hannula, Sirkka
Visstidsanställd för undervisning i oboe.
Hansson, Catherine
Visstidsanställd för undervisning i muntlig framställning och presentationsteknik i logonomprogrammet.
Hellberg Agback, Stina
Visstidsanställd. Undervisar i harpa och harpametodik.
Hellerstedt, Ulf
Adjunkt. Undervisar i elgitarr och elgitarrmetodik. Profilansvarig för elgitarr, ansvarig för grafisk produktion, hemsida och dokumentation. Ledamot i ledningsgrupp.
Hellgren, Lennart
Pianotekniker.
Hillgren, Adam
Visstidsanställd för undervisning i röstens anatomi och fysiologi samt fonetik.
Holdar, Anders
Adjunkt. Undervisar i slagverk, slagverksmetodik och ensemble. Profilansvarig för slagverk. Suppleant i SMI:s styrelse.

J

Johnson, Pal
Adjungerad Adjunkt. Undervisar i elbas, elbasmetodik, kontrabas och kontrabasmetodik. Profilansvarig för el- och kontrabas.

K

L

Lejonhufvud, Susanna
Fil.dr. Biträdande lektor. Undervisar i pedagogik. Handleder och examinerar självständigt arbete - examensuppsats i musikpedogog- och logonomiprogrammen. Kursansvarig Pedagogik och Självständigt arbete.
Liavor, Ulrica
Adjunkt. Undervisar i körledning och röstyoga.
Lidström, Lena
Visstidsanställd för undervisning i pianometodik.
Lindberg, Olle
Adjunkt. Undervisar gehör och arrangering. Ämnesansvar musikaliska hantverk.
Lund, Kristina
Adjunkt. Utbildningsledare för logonomprogrammet. Undervisar i röst- och talmetodik, tal samt ledarskap och kommunikation. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd och ledningsgrupp.

M

Martin, Lars
Adjunkt. Undervisar i gitarr och gitarrmetodik. Profilansvarig för gitarr.
Mathiesen, Stefan
Visstidsanställd för undervisning i saxofon och saxofonmetodik.
Melander, Lotta
Visstidsanställd. Undervisar i basal kroppskännedom i Logonomprogrammet.
Müller, Claudia
Visstidsanställd. Undervisar i blockflöjt och blockfljtsmetodik.

N

Nilsson, Ylva
Profilansvarig för stråk. Visstidsanställd för undervisning i cello och cellometodik.
Nordlöw, Maria
Adjunkt. Undervisar i skapande dans, drama, labanteknik, kroppsmedvetenhet, estetiska lärprocesser samt gestaltning och kommunikation.
Nyberg, Johan
Visstidsanställd. Undervisar i kursen Självständigt arbete.

P

Palmqvist, Bengt-Olov
Professor emeritus i musikalisk hantverk.
Paulsson, Anders
Visstidsanställd för undervisning i saxofon, saxofonmetodik och ensemble.
Petersson, Pernilla
Visstidsanställd för undervisning i fagott.
Plaude, Ian
Rektor.
Prodromou, Kostas
Visstidsanställd. Undervisar i och är kursansvarig för estetiska lärprocesser.

R

Reveny, Karin
Visstidsanställd för undervisning i röst. Kursanasvarig för fristående kursen Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer.
Rise, Elin
Visstidsanställd för undervisning i barnsångmetodik.
Rosén, Anna
Visstidsanställd för undervisning i och kursansvar för fristående kurserna Projekt- och produktionsledning i kulturskola samt Körsång, integration och språkutveckling.
Rydh, Helena
Visstidsanställd för undervisning i Rösten i sång och tal.

S

Sandström, Ola
Visstidsanställd för undervisning i gitarrmetodik, ackompanjemang och samspel, musikskapande och låtskrivande.
Sjögren, Hans
Adjunkt. Undervisar i piano, pianometodik, synt och ensemble, improvisationsmetodik. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd. Profilansvarig för piano.
Sjögren, Maria
Visstidsanställd för undervisning i ergonomi och basal kroppskännedom.
Skantze, Alexander
Visstidsanställd för undervisning i litteratur- och teaterhistoria.
Sundberg, Johan
Visstidsanställd för undervisning i röstens funktion och röstakustik. Professor emeritus i musikakustik på KTH.
Söderman, Helena
Adjunkt. Undervisar i ensembleledning, flöjtspel och flöjtmetodik. Utbildningsledare för musikpedagogprogrammet, inriktning instrument/sång. Profilansvarig för träblås. Ledamot i ledningsgrupp och Forsknings- och utbildningsnämnd.

T

Thalén, Margareta
Lektor emerita i logonomi.
Thorgersen, Ketil
Fil.dr. Lektor. Undervisar i kurserna Pedagogik, Vetenskapsteori och forskningsmetoder samt Självständigt arbete - Examensuppsats, som handledare och examinator. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd. Ledamot i styrelsen.
Thun, Mikael
Visstidsanställd för undervisning i klarinett och klarinettmetodik.
Thyrén David
Fil.dr. Undervisar i musik- och kulturhistoria.

W–Ö

Walther, Simon
Lokaltekniker.
Wirkkala-Malmqvist, Päivikki
Lektor. Undervisar i violin och stråkmetodik.
Wittmark, Madeleine
Visstidsanställd. Undervisar i rytmik och rörelse.
Zettersten, Ulrika
Visstidsanställd för undervisning i Praktisk retorik.

Senast upppdaterad: 2023-01-24

A| B| C| D| E| F
G| H| I| J| K| L
M| N| O| P| Q| R
S| T| U| V| W–Ö