logo

SMI:s historia

1960
Stockholms Musikpedagogiska Institut SMI grundas av bl a Madeleine Uggla, Arne Mellnäs och Lilian Carlsson
1960-81
SMI utbildningar bedrivs i studiecirkelform genom studieförbund.
1975
SMI-utbildade pedagoger får samma kompetensvärdering (A-kompetens) som pedagoger utbildade vid någon av de statliga musikhögskolorna. Utbildningen blir 3-årig.
1976
OMUS-utredningen (SOU 1976:33) där det konstateras:
”SMI har ursprungligen startats efter initiativ från lärare som varit intresserade av musikpedagogiskt utvecklingsarbete… SMI:s verksamhet kan ses som ett åskådningsmaterial för hur en kompletteringsutbildning i framtidens statliga högskola bör bedrivas, nämligen kontinuerligt anpassad till de redan yrkesverksammas behov.”
1981
Prop 1980/81:100 beslut att SMI skulle få statsbidrag direkt till stiftelsen SMI och inte via studieförbund. Utbildningen bedöms motsvara högskoleutbildning på heltid, med rätt till studiemedel för studenterna.
1982
UHÄ fastslår att SMI bedriver en utbildning på högskolenivå med enskild huvudmannaskap.
1989
SMI får 80% statsbidrag.
1990
SMI får 100% statsbidrag. Regeringen beslutar att ställa SMI under statlig tillsyn, först UHÄ och numera Utbildningsdepartementet.
1991
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) grundas, med huvudsakliga ändamål "att bedriva pedagogisk utbildning på högskolenivå inom musik och med musik närliggande konstarter för pedagogiskt verksamma, särskilt för dem utan formell behörighet."
1993
Regeringsbeslut att ”för utbildning vid SMI som anordnas med statsbidrag skall föreskrifterna om grundläggande högskoleutbildning i högskoleförordningen (1993:100) tillämpas på motsvarande sätt”.
1994
Examensrättsgranskning. Regeringsbeslut att SMI får högskoleexamensrätt enligt högskoleförordningen.
1997
Uppföljande examensrättsgranskning. Regeringsbeslut att SMI behåller högskoleexamensrätt enligt högskoleförordningen.
2001
Musikpedagogprogrammet grundas, arbete med att utveckla utbildning om Konstarter i samverkan/Estetiska lärprocesser inleds.
2003
Regeringsbeslut att SMI får högskoleexamensrätt för Logonomprogrammet.
2007
Regeringsbeslut att SMI får kandidatexamensrätt för Musikpedagogprogrammet.
2009
SMI börjar ge Lärarlyftskurser för lärare i förskola, grundskola och fritidsverksamhet.
2010
50-årsjubileum firas av över 1000 alumner och tidigare personal.
2013
Ett-årig utbildning i musikal erbjuds med stöd av Benny Andersson Produktion AB
2014
Examensrättsgranskning. Universitetskanslersämbetet beslutar att SMI bedriver utbildning med Hög kvalitet, och utdelar betyget Mycket Hög kvalitet för mål 1 – kunskap och förståelse.
2017
SMI flyttar från Eriksbergsgatan 8B till campus Flemingsberg, Huddinge.
2018
SMI ingår i regeringssatsningen ”Kulturskoleklivet” tillsammans med Stockholms konstnärliga högskola och Stockholms universitet samt universiteten i Lund, Göteborg och Umeå. Satsningen ger permanenta bidrag till framtagning av särskilda utbildningar för kulturskolans behov.
Stockholms Musikpedagogiska Institut 50 år – en tillbakablick

Artikel, publicerad 2010 av Maria Calissendorff och Ronny Lindeborg

Senast upppdaterad: 2024-03-13