logo

Fristående kurser 23–24

Musik och rörelse i kulturskola och grundskolans tidigare år 7,5 hp

mn

I kursen belyses olika sätt att introducera musikaliska byggstenar och verktyg för yngre barn och nybörjare. Vi prövar hur detta kan införlivas i musik- eller instrument/sång-undervisning och hur dessa verktyg kan bli användbara för elevers sammusicerande och eget skapande.

Innehåll

  • Rytmik, dans, sång och spel på trummor och andra slagverksinstrument
  • Didaktik och metodik för undervisning i stor grupp
  • Improvisation och skapande med utgångspunkt i rörelser, rytmer, toner texter och bilder.
  • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  • Musiksymboler, bilder och tecken.
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Saga Blomberg

Upplägg

12% studietakt, sex fredagar och två lördagar, ramtid kl 9.30–16.00.
Kursen kommer att erbjudas inför läsåret 2024–2025.

Ansökan

Ansökan ej öppen ännu.

Lärare

Saga Blomberg, Maria Nordlöw, Gudrun Engberg, Anna-Carin Ahl

Kursplan

Musik och rörelse i kulturskola och grundskolans tidigare år 7,5 hp