logo

Fristående kurser 22–23

Musik och rörelse i kulturskola och grundskolans tidigare år 7,5 hp

mn

I kursen belyses olika sätt att introducera musikaliska byggstenar och verktyg för yngre barn och nybörjare. Vi prövar hur detta kan införlivas i musik- eller instrument/sång-undervisning och hur dessa verktyg kan bli användbara för elevers sammusicerande och eget skapande.

Innehåll

  • Rytmik, dans, sång och spel på trummor och andra slagverksinstrument
  • Didaktik och metodik för undervisning i stor grupp
  • Improvisation och skapande med utgångspunkt i rörelser, rytmer, toner texter och bilder.
  • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  • Musiksymboler, bilder och tecken.
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Saga Blomberg

Upplägg

12,5% studietakt, sex fredagar och två lördagar, ramtid kl 9.30–16.00
Kursdatum för ht 2022: 30/9, 28/10, 25/11 och 16/12
Kursdatum för vt 2023: 13/1, 10/2, 17/3, 21/4

Ansökan

Anmälan senast 15 april 2023.

Lärare

Saga Blomberg, Maria Nordlöw, Gudrun Engberg, Anna-Carin Ahl

Kursplan

Musik och rörelse i kulturskola och grundskolans tidigare år 7,5 hp 

Senast upppdaterad: 2023-01-24