logo

Fristående kurser 22–23

Konstarter i samverkan 1, 7,5 hp

mn

Kursen syftar till att kursens deltagare gör erfarenheter av och utvecklar samverkansformer för tvärkonstnärligt samarbete med kollegor och elever i kulturskola och estetiskt gymnasium. Det är en fördel att komma flera deltagare från samma arbetsplats.

Innehåll

  • Tvärkonstnärligt samarbete i pedagogisk kontext
  • Om att skapa trygghet, tillit och beredskap för det oväntade
  • Utbyte av arbetssätt och facktermer (vokabulär) för att pröva nya utgångspunkter för den egna uttrycksformens metoder och förutsättningar (praxisgemenskap)
  • Utforskande av ett material eller tema genom improvisation, gestaltning, formgivning och komposition
  • Elevers delaktighet och ett konstnärligt förhållningssätt i ett utforskande arbete där målet inte alltid är bestämt på förhand
  • Det offentliga rummets möjligheter
  • Reflektion och utvärdering som en del i arbetsprocessen samt gestaltande dokumentation

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har grundläggande högskolebehörighet samt minst 60 hp studier inom ett konstnärligt ämne eller motsvarande reell kompetens. I urvalet prioriteras erfarenhet av konstnärligt och pedagogiskt arbete.

Kursansvarig

Camilla Reppen

Upplägg

Kvartsfart, åtta heldagar under vt23

Ansökan

Anmälan senast 15 oktober 2022.

Lärare

Camilla Reppen, Maria Nordlöw, m.fl

Kursplan

Konstarter i samverkan, 7,5 hp