logo

Fristående kurser 16–17

Musik och rörelse med små barn 10 hp 

mn

Kursen vänder sig till verksamma lärare och pedagoger som arbetar med barn i förskolan och i grundskolans lågstadium. Den syftar till att ge verktyg att bedriva en undervisning eller verksamhet som utvecklar barns uttrycksförmåga, framför allt genom musik och dans.

Innehåll

  • Rytmik, dans, sång och spel på gitarr, trummor och andra slagverksinstrument
  • Små barns estetiska lärande i musik och dans
  • Musikens och dansens verktyg och gestaltningar som kunskapsvägar hos yngre barn
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Anna-Carin Ahl

Upplägg

Åttondelsfart, sex fredagar och två lördagar, ramtid kl 9–16.

PÅGÅENDE KURS: Kursdagar vt 2017: 27/1, 10/3, 7/4, 12-13/5

Ansökan

Senast 15 april 2017 ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN

Lärare

Anna-Carin Ahl, Maria Nordlöw, Stefan Löfvenius

Kursplan

Musik och rörelse med små barn 10 hp