logo

ÖVNINGSUNDERVISNING

– vill du vara övningselev på SMI?

Våra studenter gör sin praktik som övningsundervisning och de får kontinuerlig handledning av våra lärare på högskolan. Det är öppet för allmänheten, såväl barn som vuxna, att söka hit som övningselev. Undervisningen bedrivs normalt på plats på SMI som ligger vid Campus Flemingsberg i Huddinge. Du får undervisning av blivande pedagoger som studerar på SMI:s högskoleutbildningar, med följande fokusinriktningar:

  • Instrument
  • Sång
  • Musiklära och gehör
  • Musikskapande
  • Talröst (Logonomi)
  • Scenpoesi och berättande

SMI:s övningsundervisning kan kanske vara ett alternativ för dig som vill börja spela ett instrument, få sånglektioner, skapa musik eller jobba med text, röst och gestaltning i sceniska sammanhang. Övningsundervisningen kan ske både i grupp och individuellt.

För frågor om övningsundervisning: info@smi.se

mn

Övningsundervisningen kan starta vid olika tidpunkter utifrån SMI:s behov men vanligtvis i början av höstterminen. Du kan söka som övningselev på de flesta instrument, sång samt i gehörs- och musiklära. Inför vårterminen finns möjlighet att anmäla sig till Sång i grupp/barn ålder 10-14 år samt Sång i grupp/vuxna.

Övningseleverna kontaktas vanligtvis i september för att bestämma tid och plats, med undantag från vårens sånggrupper som meddelas strax innan dessa startar. Besked om att man inte får plats kan tyvärr inte ges men din ansökan ligger kvar för kompletterande och framtida uttagningar.

Ansökan och villkor

Du som är intresserad kan ansöka när som helst under året. Kostnad 600kr för 10 lektioner à 30 min (grupp 90 min). Urvalet sker genom att studenten, i samråd med sin lärare, väljer ut de elever som passar in i den aktuella kurs som studenten deltar i.

Länk till ansökan som övningselev på instrument eller i sång

Länk till ansökan som övningselev i musikskapande (musikproduktion/DJ/låtskrivare)

mn

Vill du veta mer om musikens byggstenar, träna ditt musikaliska lyssnande och lära dig mer om noter, ackord och skalor och få förklaringar om varför musiken låter som den gör? Då kan du bli övningselev i musikteori!

Inom musikteorin undersöker vi musiken och tränar oss bland annat i att höra och läsa ackord, toner och rytmer. Vi försöker tillsammans lista ut vad det egentligen är som händer i det musikaliska flödet. Undervisningen sker exempelvis genom musiklyssning, genomgångar och skriv- och kompositionsövningar.

Ansökan och villkor

Du som är intresserad kan ansöka när som helst under året. Kostnad 600kr för 10 lektioner à 30 min (grupp 90 min). Urvalet sker genom att studenten, i samråd med sin lärare, väljer ut de elever som passar in i den aktuella kurs som studenten deltar i.

Länk till ansökan som övningselev på Musiklära och gehör

mn

Många som har rösten som ett viktigt arbetsinstrument, saknar kunskap om röstteknik och hur rösten kan underhållas och utvecklas. Inom logonomi arbetar vi alltid med grundläggande röst- och andningsteknik för talröst, för att sedan arbeta vidare med till exempel artikulation och uttal, tala utan att bli ansträngd, tala levande och engagerat, gestalta text mm.

Övningsundervisningen kan ha olika inriktning beroende på våra studenters behov, liksom de behov och den bakgrund du som söker har. Kanske arbetar du som lärare, föreläsare, präst, jurist, psykolog, skådespelare, artist eller något annat där din röst är ett viktigt instrument. Vi välkomnar både nybörjare och erfarna talare som vill utveckla sin röst och sitt tal.

Ansökan och villkor

Du kan ansöka när som helst under året och du kontaktas när det finns plats. Vi tar in nya övningselever löpande under läsåret. Besked om att man inte får plats kan tyvärr inte ges men din ansökan ligger kvar för kompletterande och framtida uttagningar. Tid och plats bestäms i samråd med den undervisande logonomstudenten. Du behöver vara minst 18 år för att delta i övningsundervisning. Kostnad 600kr för 10 lektioner à 40 min.

Länk till ansökan som övningselev i logonomi

mn

Övningselever i scenpoesi och berättande erbjuds undervisning i framförande av egna texter i sceniska sammanhang inom genre/genrer som du själv väljer, till exempel rap, performance, sceniskt berättande eller spoken word. Undervisningen kan ske genom skriv-, redigerings-, rep/laborerings-, och framträdandeövningar, beroende på val av konstformsinriktning.

Övningsundervisningen kan starta vid olika tidpunkter utifrån SMI:s behov men vanligtvis en bit in i höstterminen. Vi välkomnar såväl nybörjare som erfarna som övningselever.

Ansökan och villkor

Du kan ansöka när som helst under året och du kontaktas när det finns plats. Vi tar in nya övningselever löpande under läsåret. Besked om att man inte får plats kan tyvärr inte ges men din ansökan ligger kvar för kompletterande och framtida uttagningar. Tid och plats bestäms i samråd med den undervisande studenten. Kostnad 600kr för 10 lektioner à 40 min.

Länk till ansökan som övningselev i Scenpoesi och berättande

Senast upppdaterad: 2024-05-17