logo

ÖVNINGSUNDERVISNING

Undervisning på instrument, i sång, i musikskapande eller i röst och tal
– vill du vara övningselev på SMI?

Våra studenter gör sin praktik som övningsundervisning och de får kontinuerlig handledning av våra lärare på högskolan. Det är öppet för allmänheten, såväl barn som vuxna, att söka hit som övningselev. Undervisningen bedrivs normalt på plats på SMI som ligger vid Campus Flemingsberg i Huddinge. Du får undervisning i musik, sång, musikskapande samt röst och tal av blivande pedagoger som studerar på SMI:s högskoleutbildningar i musikpedagogik eller logonomi.

SMI samarbetar med ett nätverk av kulturskolor i Södertörnregionen och Stockholm. Efter utbildning får våra studenter ofta anställning i kulturskolan. SMI:s övningsundervisning kan kanske vara ett alternativ för dig som vill börja spela ett instrument, få sånglektioner, skapa musik eller jobba med din röst och ditt tal. Övningsundervisningen kan ske både i grupp och individuellt.

För frågor om övningsundervisning: info@smi.se

mn

Övningsundervisningen kan starta vid olika tidpunkter utifrån SMI:s behov men vanligtvis i början av höstterminen. Du kan söka som övningselev på de flesta instrument, sång samt i gehörs- och musiklära. Inför vårterminen finns möjlighet att anmäla sig till Sång i grupp/barn ålder 10-14 år samt Sång i grupp/vuxna.

Ansökan och villkor

Du som är intresserad kan ansöka när som helst under året. Kostnad 600kr för 10 lektioner à 30 min (grupp 90 min). Urvalet sker genom att studenten, i samråd med sin lärare, väljer ut de elever som passar in i den aktuella kurs som studenten deltar i.

Övningseleverna kontaktas vanligtvis i september för att bestämma tid och plats, med undantag från vårens sånggrupper som meddelas strax innan dessa startar. Besked om att man inte får plats kan tyvärr inte ges men din ansökan ligger kvar för kompletterande och framtida uttagningar.

Länk till ansökan som övningselev på instrument eller i sång

Länk till ansökan som övningselev i musikskapande (musikproduktion/DJ/låtskrivare)

mn

Många som har rösten som ett viktigt arbetsinstrument, saknar kunskap om röstteknik och hur rösten kan underhållas och utvecklas. Inom logonomi arbetar vi alltid med grundläggande röst- och andningsteknik för talröst, för att sedan arbeta vidare med till exempel artikulation och uttal, tala utan att bli ansträngd, tala levande och engagerat, gestalta text mm.

Övningsundervisningen kan ha olika inriktning beroende på våra studenters behov, liksom de behov och den bakgrund du som söker har. Kanske arbetar du som lärare, föreläsare, präst, jurist, psykolog, skådespelare, artist eller något annat där din röst är ett viktigt instrument. Vi välkomnar både nybörjare och erfarna talare som vill utveckla sin röst och sitt tal.

Ansökan och villkor

Du kan ansöka när som helst under året och du kontaktas när det finns plats. Vi tar in nya övningselever löpande under läsåret. Besked om att man inte får plats kan tyvärr inte ges men din ansökan ligger kvar för kompletterande och framtida uttagningar. Tid och plats bestäms i samråd med den undervisande logonomstudenten. Du behöver vara minst 18 år för att delta i övningsundervisning. Kostnad 600kr för 10 lektioner à 40 min.

Länk till ansökan som övningselev i logonomi

Senast upppdaterad: 2024-03-13