logo

Fristående kurser 21–22

Gruppundervisning (instrumentspecifik, fortsättning – högre stadier) 2,5 hp VT 21 endast stråkinstrument

mn

Kursen vänder sig till instrumental- och sångpedagoger som vill utveckla kunskap om och förmåga att leda grupper i sin undervisning. Kursen består av tre fördjupningsdagar där olika instrumentspecifika metoder och material presenteras för analys och tillämpning i den egna undervisningen. Till detta kommer ett instrumentövergripande seminarium – gemensamt för flera instrumentgrupper.

Innehåll

  • Uppvärmningsövningar
  • Gehörsspel och improvisation
  • Teknikövningar
  • Repertoar och utveckling av material
  • Tolkningsförfarande och gemensam instudering
  • ”Critical Response Process”
  • Övningsrutiner - hur vi skapar goda förutsättningar för elevens eget övande

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har en musikpedagogisk examen alternativt motsvarande reell kompetens. I urvalet prioriteras sökande med dokumenterad undervisningserfarenhet.

Kursansvarig

Ylva Nilsson

Upplägg

Tre dagar under vårterminen 2021. Datum för respektive instrumentgrupp meddelas i mitten av november.
Beroende på hur omständigheter och rekommendationer gällande coronapandemin utvecklar sig kan de första kurstillfällena komma att genomföras på distans via Zoom.
Söndag 25/4 kl 11-17
Måndag 26/4 kl 9-15
Söndag 23/5 kl 11-17

Ansökan

Anmälan sker senast 15 oktober 2020 för kursstart vt 2021.

Lärare

Ylva Nilsson och Päivikki Wirkkala Malmqvist

Kursplan

Gruppundervininsg (fortsättning - högre stadier) 2,5 hp