logo

Fristående kurser 21–22

Gruppundervisning (instrumentspecifik, fortsättning – högre stadier) 2,5 hp VT 21 endast stråkinstrument

mn

Kursen vänder sig till instrumental- och sångpedagoger som vill utveckla kunskap om och förmåga att leda grupper i sin undervisning. Kursen består av tre fördjupningsdagar där olika instrumentspecifika metoder och material presenteras för analys och tillämpning i den egna undervisningen. Till detta kommer ett instrumentövergripande seminarium – gemensamt för flera instrumentgrupper.

Innehåll

  • Uppvärmningsövningar
  • Gehörsspel och improvisation
  • Teknikövningar
  • Repertoar och utveckling av material
  • Tolkningsförfarande och gemensam instudering
  • ”Critical Response Process”
  • Övningsrutiner - hur vi skapar goda förutsättningar för elevens eget övande

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har en musikpedagogisk examen alternativt motsvarande reell kompetens. I urvalet prioriteras sökande med dokumenterad undervisningserfarenhet.

Kursansvarig

Ylva Nilsson

Upplägg

Tre dagar under vårterminen 2022. Datum meddelas senare.

Ansökan

Anmälan sker senast 15 oktober 2021 för kursstart vt 2022

Lärare

Ylva Nilsson och Päivikki Wirkkala Malmqvist

Kursplan

Gruppundervininsg (fortsättning - högre stadier) 2,5 hp