logo
mn

KULTURSKOLEKLIVET

Regeringen beslutade 2018 om nya medel till sex lärosäten, varav SMI är ett, för att utbilda och fortbilda kulturskolepedagoger. Satsningen går under namnet Kulturskoleklivet.

I Stockholmsregionen samverkar SMI med Stockholms universitet och Stockholms konstnärliga högskola.

Kulturskolepedagog 90 hp

Utbildningen vänder sig till dig som har kompetens inom ett konstnärligt ämne men saknar pedagogisk utbildning. Du är redan verksam musiker/konstnär men önskar att få kompetens att undervisa barn och unga i kulturskola eller liknande sammanhang. Utbildningen ger ingen examen i sig men du kan komplettera med 30 hp för att erhålla en Högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp.

SMI planerar även att öka utbudet med ytterligare inriktningar och fristående didaktiska kurser inriktade mot arbete i kulturskolan, allteftersom nya medel beviljas inom Kulturskoleklivet framöver.

Kompetensutveckling för kulturskolans personal 2,5–15 hp

Se vidare under Fristående kurser

Senast upppdaterad: 2024-03-16