STOCKHOLMS MUSIKPEDAGOGISKA INSTITUT

logo

Vi på SMI är stolta över att kunna erbjuda en unik utbildning som ger dig en gedigen och formell pedagogisk kompetens, med beredskap för undervisning i olika sammanhang, skolformer och uppdrag.

Som student vid SMI får du en pedagogisk, konstnärlig professionsutbildning av kompetenta och erfarna lärare. Du får undervisning som fördjupar och breddar din konstnärliga förmåga, både individuellt och i samspel med andra. Du får handledning i didaktiska kurser, i egen pedagogisk tjänstgöring samt genom anordnad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Du lär dig att skriva och arrangera musik och att tillsammans med andra studenter planera och genomföra pedagogiska konstnärliga projekt. Du utbildas i ny teknik och får kännedom om aktuell forskning och nya pedagogiska rön som ger dig god beredskap inför din yrkesutövning. Efter examen har du färdigheter och förmågor att undervisa såväl individuellt som i grupp och ensemble, på olika stadier, för olika åldrar och i olika sammanhang. Du kan efter examen vid SMI komplettera din utbildning vid annat lärosäte och erhålla formell lärarbehörighet för ämnet musik i grundskola och gymnasium.

Välkommen till din utbildning vid SMI!