logo

Fristående kurser 23–24

Metodik för gehör och musiklära 10 hp

Kursen erbjuder didaktiska verktyg för grundläggande musikteoriundervisning i verksamhet inom musik- och kulturskola, folkhögskola samt för förberedande undervisning inför högre musikaliska studier.

Innehåll

  • Musiklära, gehörslära och harmonilära – innehåll och metoder för undervisning
  • Undervisningslitteratur – analys av material för olika nivåer och sammanhang
  • Utformande av eget material – att komplettera utgivet material med egna övningar
  • Elevers eget skapande – arrangerings- och kompositionsövningar
  • Självstudier i form av dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete med elever.

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har en musikpedagogisk examen eller motsvarande.

Kursansvarig

Olle Lindberg

Upplägg

Sjättedelsfart, max 22 onsdagar fördelade över läsåret, 60–90 min per kurstillfälle (dagtid) Kursen ges under förutsättning att det finns möjlighet att samläsa med studenter i SMI:s musikpedagogprogram.

Ansökan

Anmälan senast 17 april för kursstart ht 2023.

Lärare

Olle Lindberg

Kursplan

Metodik för gehör och musiklära 10 hp