logo

Fristående kurser 21–22

Projekt- och produktionsledning i kulturskola 7,5 hp

mn

Kursen belyser de olika steg som ingår i att genomföra en produktion i projektform inom kulturskolans pedagogiska verksamhet. Den syftar till att studenten utvecklar kännedom och kunskap inom projekt- och produktionsledning från idéstadiet till genomförande samt hur lärdomar kan implementeras. Det är en fördel att komma flera deltagare från samma arbetsplats.

Behörig till kursen är den som har grundläggande behörighet. I urvalet prioriteras sökande med pedagogisk eller konstnärlig examen som är verksam i kulturskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Innehåll

  • Rättigheter och skyldigheter – avtal, leasing/hyra, upphovsrättshantering
  • Styrning och organisation – ansvarstagande och ansvarsfördelning
  • Projektdesign – från vision till realisation, projektplan, marknadsföring, tidsplan
  • Projektgenomförande – förberedelser, genomförande, avslut
  • Projektredovisning – dokumentation, utvärdering, återkoppling, uppföljning
  • Projektets fortlevnad – implementering/upprepning/utveckling

Självstudier tillkommer i form av litteraturläsning, dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete.

Kursansvarig

Anna Rosén

Upplägg

Kvartsfart, två terminer, vår- och hösttermin 2022, totalt fyra kurstillfällen (fredag- lördag) samt individuell handledning. Ramtid kl. 9.30-16
Kursdatum för vt 22: 1-2/4 och 6-7/5
Kursdatum för ht 22 meddelas senare (två kurstillfällen förlagda under första halvan av terminen).

Ansökan

Ansökan sker senast 15 oktober 2021 för kursstart vt 2022.

Lärare

Anna Rosén, Cecilia Ferm Almquist

Kursplan

Projekt- och produktionsledning i kulturskola 7,5 hp