logo

Fristående kurser 18–19

Specialpedagogik och inkludering i kulturskolan 15 hp

mn

Kursen vänder sig till verksamma lärare och pedagoger som arbetar inom kulturskolan. Den syftar till att ge inblick i, och se möjligheter för, att bedriva inkluderande undervisning inom ramen för kulturskolans verksamhet.

Innehåll

  • Aktuella specialpedagogiska dilemman, begrepp, teorier, forskning, estetisk kommunikation, styrdokument och förhållningssätt med relevans för inkludering i kulturskolans verksamhet.
  • Observation av egen och andras praktik, exempel från kulturskolepraktiken, kollaborativt arbete samt självstudier.

Särskild behörighet

Kursen vänder sig till verksam personal inom kulturskolan. Behörig till kursen är den som har behörighet för programstudier på avancerad nivå genom relevant examen om minst 180 hp eller motsvarande. I urvalet prioriteras sökande med högre utbildning i pedagogik inom ett konstnärligt område relevant för kulturskolans verksamhet samt dokumenterad undervisningserfarenhet.

Kursansvarig

Cecilia Ferm Almqvist

Upplägg

Kvartsfart, fem fredagar under vårterminen 2019 och fem under höstterminen 2019, ramtid kl 10–17
Kursdatum vårterminen 2019: 25/1, 15/2, 8/3, 5/4, 24/5
Datum för höstterminen 2019 meddelas senare.

Ansökan

1 november 2018 för kursstart vt 2019. ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN

Lärare

Cecilia Ferm Almqvist, m.fl.

Kursplan

Specialpedagogik och inkludering i kulturskolan 15 hp