logo

Fristående kurser 21–22

Musik och dans i förskolan 7,5 hp

mn

Kursen erbjuder verktyg för att bedriva en undervisning eller verksamhet som syftar till att utveckla barns uttrycksförmåga, framförallt genom musik och dans. Vi prövar vägar att implementera musik och dans som aktiva uttrycksformer i förskolans strävan att främja barns utveckling, lärande och skapande.

Innehåll

  • Dans, rytmik, sång och spel på trummor och andra slagverksinstrument
  • Små barns estetiska lärande
  • Upplevelse, bearbetning och gestaltning genom musik och dans
  • Användning av symboler och begrepp som rum, tid, form, mönster, antal och ordning i musik och dans
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Åttondelsfart, åtta fredagar under läsåret 2021–22, ramtid kl 9.30–16
Kursdatum för ht 21: 10/9, 1/10, 29/10, 26/11
Kursdatum för vt 22 meddelas senare

Ansökan ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN för kursstart ht 2021

Anmälan öppnar februari 2021 för kursstart ht21. Sista sökdag är 15 april 2021.

Lärare

Maria Nordlöw, Madeleine Wittmark, m.fl

Kursplan

Musik och dans i förskolan, 7,5 hp