logo

LÄRARINFORMATION

Fackombud

Lärarförbundet - Hans Sjögren

SULF (Sveriges universitetslärarförbund) - Ulf Hellerstedt

Skyddsombud

Örjan Gotensjö

Likabehandlingsombud

Kerstin Gabrielsson

Utrustningsansvarig

Örjan Gotensjö