logo

Fristående kurser 23–24

Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer 10 hp

mn

Kursen syftar till att ge dig med högre utbildning inom sång, sångpedagogik, logonomi eller logopedi, en teoretisk kunskapsram för erfarenheter och iakttagelser om den egna och andras röster i populärmusikalisk sångrepertoar.

Innehåll

  • Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, laborationer och handledning
  • Några begrepp som behandlas är rösthälsa, register, stilistiska särdrag, sound m.fl.
  • Fonetik

Särskild behörighet

Kursen vänder sig till sångpedagoger, sångare, logonomer och logopeder. Dokumenterade högskolestudier inom något av dessa områden.

Kursansvarig

Karin Reveny

Upplägg

33% studietakt vårterminen 2024, fyra kurstillfällen, fredag kl 17–20.30 och lördag kl 9.30–16.00
VT24: 19-20/1, 16-17/2, 22-23/3, 17-18/5

Ansökan

Anmälan sker senast 15 oktober 2023 för kursstart vt 2024.

Lärare

Karin Reveny, Maria Lindberg Kransmo, Camilla Romedahl m fl.

Kursplan

Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer 10 hp