logo

Fristående kurser 23–24

Metodik för biinstrument 10 hp 

mn

Kursen erbjuder dig verktyg för undervisning på grundläggande nivå på ditt biinstrument samt möjlighet till att utveckla ditt spel/din sång i eget musicerande.

Innehåll

  • Metodik för undervisning på grundläggande nivå i grupp och i enskild undervisning
  • Planering, uppföljning och utvärdering av egen undervisning
  • Genomgång och analys av läromedel och repertoar
  • Framställning av eget läromaterial
  • Orientering i instrument-/sångdidaktisk historik samt arbetslivets krav och önskemål
  • Lärarroll och ledarskap
  • Olika arbetssätt att nå ett fördjupat musicerande och att vidareutveckla sitt spel/sin sång med särskild belysning av spel-/sångtekniska frågor
  • Handledd övningsundervisning samt didaktiska diskussioner kring auskultationer och litteratur

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har en musikpedagogisk examen eller motsvarande. För att bedöma om den sökande har en spel-/sångteknisk nivå som är rimlig för att klara kursens krav genomförs ett spel- eller sångprov.

Kursansvarig

Anna-Carin Ahl (studierektor) samt profilansvarig lärare för respektive instrumentgrupp

Upplägg

17% studietakt, max arton måndagar fördelade över läsåret Kursen ges under förutsättning att det finns möjlighet att samläsa med studenter i SMI:s musikpedagogprogram alternativt att tillräckligt många sökande inom en instrumentprofil kan bilda en egen studiegrupp (om så är fallet kan kursen komma att läggas på en annan veckodag).

Ansökan

Anmälan senast 17 april för kursstart ht 2023.

Lärare

Se profillärare inom respektive instrumentgrupp i musikpedagogprogrammet

Kursplan

Metodik för biinstrument 10 hp