logo

Fristående kurser 23–24

Biämne – musikproduktion 5 hp

mn

Kursen vänder sig till verksamma musiklärare i olika skolformer såsom kulturskola, grundskola och gymnasium.

I kursen utvecklar och fördjupar studenten färdigheter i musikproduktion. Kursen syftar vidare till att ge studenten metodiska verktyg för att undervisa i musikproduktion samt för att inkorporera musikproduktion och musikskapande i instrumental- eller sångundervisning.

Innehåll

  • Musikproduktion, enskilt och i grupp
  • Metodiska verktyg i musikproduktionsundervisning
  • Reflektion över didaktiska, hantverksmässiga och konstnärliga ställningstaganden
  • Framställande av undervisningsmaterial som syftar till att stärka elevers eget skapande och samtidigt ge dem kunskaper om ljud och musik samt verktyg för självbedömning

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har musikpedagogisk examen alternativt motsvarande reell kompetens samt grundläggande färdigheter i digital musikproduktion. I urvalet prioriteras sökande med dokumenterad undervisningserfarenhet.

Kursansvarig

Björn Börjesson

Upplägg

Fyra heldagar: må–ti 14–15 augusti 2023, ti 9 januari 2024 samt en dag i juni 2024 (datum meddelas senare). Utöver detta tillkommer ett individuellt handledningstillfälle på distans.
OBS! Kursen är förlagd till Växthuset i Västerås (kulturskolans lokaler), vilket sker i samverkan med Regional kulturskola i Västmanland.

Ansökan

Ansökan senast 15 maj för kursstart ht 2023

Lärare

Björn Börjesson

Kursplan

Biämne – musikproduktion 5 hp