logo

SMI:S Organisation

Ian Plaude Rektor
08-611 38 65
Anna-Carin Ahl Studierektor
08-611 95 65
Fredrik Forssell Utbildningsadmnistratör
08-611 01 36
Cattis Eriksson Studiesekreterare
08-611 05 02 (tillika växel)
SimonWalther Lokaltekniker
08-611 05 02
Agneta Ålin Ekonomi
08-522 723 21

Fakturor till SMI skickas till levfaktura@smi.se för behandling.

Utbildningsledare:

STYRELSEN

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid SMI. Ekonomi, lokalisering, strategifrågor, kvalitetsarbete, rektorstillsättning samt fastställande av utbildningsplaner är några av styrelsens beslutsområden.

Ledamöter:

Prof. Cecilia Hultberg (ordförande)
Anders J Persson (vice ordförande)
Kajsa Hallhagen
Torgny Sandgren
Anna Lindal
Ketil Thorgersen (lärare)
Mimmi Anterot (student)

Suppleanter:

Therese Ahlqvist
Åsa Gustafson
Ida Burén
Simon Strömberg
Johan Söderman
Anders Holdar (lärare)
Johanna Agnarsson (student)

Adjungerade:

Ian Plaude, rektor (föredragande)
Anna-Carin Ahl (studierektor)
Ulf Hellerstedt (SULF)
Hans Sjögren (Lärarförbundet)

FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSNÄMND (FUN)

Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) vid SMI består av 14 ledamöter, tio ordinarie ledamöter och fyra suppleanter med rektor och studierektor som adjungerande. FUN beslutar i främst följande frågor:
  • Finansiering och innehåll/inriktning i forskning och konstnärligt pedagogiskt utvecklingsarbete
  • Utveckling av en forskningsstrategi och ökad tillgång till forskningskompetens
  • Fastställande av utbildningsplaner, kursplaner och poängplaner
  • Läsårsplanering och utbildningsdimensionering och huvudsaklig uppläggning
  • Studentärenden som antagning, uppskov, behörighetsdispenser och avstängning, oavslutade studier

FUN ger förslag till rektor i frågor om nyanställningar och anställningsbefordran.
FUN ger förslag till styrelsen i frågor som rör inrättande av nya utbildningar.

Ledamöter:

Annica Falthin (lektor, nämndsordförande)
Kristina Lund (adjunkt, utbildningsledare)
Ketil Thorgersen, fil.dr. (lektor, forskningsutskottsordförande)
Cecilia Ferm-Almqvist, fil.dr. (professor, Luleå Tekniska Universitet)
Owe Ander, docent fil.dr. (lektor)
Hans Sjögren (adjunkt)
Mattias Danielsson-Lindqvist
Helena Söderman Bohlin (adjunkt, utbildningsledare)
Kasper Thåström (student)
Malin Güettler (student)

Suppleanter:

Kerstin Gabrielsson
Örjan Gotensjö (adjunkt)
Therese Stenshäll (student)
Camilla Waltin (student)

Adjungerade:

Ian Plaude, rektor (föredragande)
Anna-Carin Ahl, studierektor (mötessekreterare)