logo

SMI:S Organisation

Ian Plaude Rektor
08-611 38 65 | Rektors schema
Anna-Carin Ahl Studierektor
08-611 95 65
Bengt Olsson Studierektor
08-611 01 36
Cattis Eriksson Studiesekreterare
08-611 05 02 (tillika växel)
Ellinor Lundstedt Expedit
08-611 05 02 (förmiddagar)
Agneta Ålin Ekonomi
08-522 723 21 (torsdagar

Utbildningsledare:

Övriga nummer:

  • Lärarrum 08-611 83 48

STYRELSEN

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid SMI. Ekonomi, lokalisering, strategifrågor, kvalitetsarbete, rektorstillsättning samt fastställande av utbildningsplaner är några av styrelsens beslutsområden.

Leadamöter:

Prof. Cecilia Hultberg (ordförande)
Kersti Hedqvist (vice ordförande)
Kajsa Hallhagen
Torgny Sandgren
Anna Lindal
Anna-Carin Ahl (lärare)
Ingmarie Egnell (student)

Suppleanter:

Anders J Persson
Åsa Gustafson
Rani Kasapi
Simon Strömberg
Johan Söderman
Ketil Thorgersen (lärare)
Charlotte Ardai Jennefors (student)

Adjungerade:

Ian Plaude, rektor (föredragande)
Bengt Olsson, studierektor (sekreterare)

FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSNÄMND (FUN)

Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) vid SMI består av 14 ledamöter, tio ordinarie ledamöter och fyra suppleanter med rektor och studierektor som adjungerande. FUN beslutar i främst följande frågor:
  • Finansiering och innehåll/inriktning i forskning och konstnärligt pedagogiskt utvecklingsarbete
  • Utveckling av en forskningsstrategi och ökad tillgång till forskningskompetens
  • Fastställande av utbildningsplaner, kursplaner och poängplaner
  • Läsårsplanering och utbildningsdimensionering och huvudsaklig uppläggning
  • Studentärenden som antagning, uppskov, behörighetsdispenser och avstängning, oavslutade studier

FUN ger förslag till rektor i frågor om nyanställningar och anställningsbefordran.
FUN ger förslag till styrelsen i frågor som rör inrättande av nya utbildningar.

För mer information läs nämndens Arbetsordning 

Leadamöter:

Annica Falthin (lektor, nämndsordförande)
Kristina Lund (adjunkt, utbildningsledare)
Anna-Carin Ahl (adjunkt, studierektor)
Ketil Thorgersen, fil.dr. (lektor, forskningsutskottsordförande)
Cecilia Ferm-Almqvist, fil.dr. (professor, Luleå Tekniska Universitet)
Örjan Gotensjö (adjunkt)
Ulf Hellerstedt (adjunkt)
Helena Söderman Bohlin (adjunkt, utbildningsledare)
Fanny Leander (student)
Gustav Erlandsson Holmqvist (student)

Suppleanter:

Hans Sjögren (adjunkt)
Owe Ander, docent fil.dr. (lektor)
Ann-Sofie Andersson (student)
Sofia Norberg (student)

Adjungerade:

Ian Plaude, rektor (föredragande)
Bengt Olsson, studierektor (sekreterare)