logo

Fristående kurser 21–22

Gruppundervisning (instrumentspecifik, nybörjare – fortsättning) 2,5 hp

mn

Kursen vänder sig till instrumental- och sångpedagoger som vill utveckla kunskap och förmåga att leda grupper i sin undervisning. Kursen består av tre fördjupningsdagar där olika instrumentspecifika metoder och material presenteras för analys och tillämpning i den egna undervisningen. Till detta kommer ett instrumentövergripande seminarium – gemensamt för flera instrumentgrupper.

Innehåll

  • Övningar för uppvärmning och trygghetsskapande
  • Gehörsspel
  • Vägen till notläsning
  • Elevers eget skapande
  • Sammusicerande
  • Repertoar och materialutveckling
  • Instrumentvård
  • Övningsrutiner - hur vi skapar goda förutsättningar för elevens eget övande

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har en musikpedagogisk examen alternativt motsvarande reell kompetens. I urvalet prioriteras sökande med dokumenterad undervisningserfarenhet.

Kursansvarig

Helena Söderman

Upplägg

Tre dagar under höstterminen. Datum meddelas senare.

Ansökan ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN för kursstart ht 2021

Anmälan sker senast 15 april 2021 för kursstart ht 2021

Lärare

SMI:s lärare i Ämnesdidaktik samt eventuella gästlärare.

Kursplan

Gruppundervisning (nybörjare-fortsättning), 2,5 hp