logo

PERSONAL PÅ SMI 2017–18

A

Agnas, Anita
Undervisar i accordeon och accordeonmetodik.
Ahl, Anna-Carin
Studierektor. Adjunkt. Undervisar i rytmik, estetiska lärprocesser samt gestaltning och kommunikation. Utbildningsledare för Konstarter i samverkan och Estetiska lärprocesser. Ledamot i ledningsgrupp. Ordförande i forsknings- och utbildningsnämnd. Suppleant i styrelsen.
Ander, Owe
Docent i musikvetenskap. Undervisar i musik- och kulturhistoria. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd.

B

Berlind Carlson, Peter
Undervisar i gitarrspel.
Bjärskog, Rose-Marie
Adjunkt. Undervisar i grundskolemetodik, didaktik, drama och estetiska lärprocesser.
Bohman, Magnus
Undervisar i bleckblåsspel och bleckblåsmetodik. Profilansvarig för bleckblås.

D

Danielsson-Lindqvist, Mattias
Adjunkt. Undervisar i sång och sångmetodik. Suppleant i forsknings- och utbildningsnämnd.

E

Einarsdotter, Elise
Undervisar i improvisation, ensemble och piano.
Ekberg, Joakim
Timlärare. Undervisar i trumset.
Eneberg, Kenneth
Pianotekniker.
Eriksson, Cattis
Studiesekreterare.

F

Falthin, Annika
Lektor. Undervisar i grundskolemetodik, didaktik och estetiska lärprocesser. Handledar självständigt arbete - examensuppsats.
Forssell, Fredrik
Utbildningsadministratör.
Forsén, Arne
Undervisar i folkmusikensemble.
Fritzén, Camilla
Undervisar i Rösten i Sång och Tal samt Sångmetodik.
Hemsida: http://www.camillalundstedt.com

G

Gabrielsson, Kerstin
Adjunkt. Profilansvarig sång. Undervisar i sång och sångmetodik. Suppleant i forsknings- och utbildningsnämnd.
Gotensjö, Örjan
Adjunkt. Undervisar i rock- och popgruppsensemble och sång. Skyddsombud. Ansvarig för utrustning. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd.
Hemsida: http://www.vokalkraft.nu
Granath, Hernán
Trivselvärd.
Gratte, Evabritt
Undervisar i stråk och stråkmetodik.
Graune, Erik
Undervisar i teaterhistoria.
Gulz, Ulrica
Adjunkt. Undervisar i körledning och röstyoga.
Hemsida: http://www.shantiyoga.se

H

Hammarström, Sara
Undervisar i tvärflöjt.
Hellerstedt, Ulf
Adjunkt. Undervisar i elgitarr, elgitarrmetodik och musikdata. Profilansvarig för elgitarr, ansvarig för data, hemsida och dokumentation. Ledamot i ledningsgrupp. Suppleant i forsknings- och utbildningsnämnd.
Hellgren, Lennart
Pianotekniker.
Hofsten, Cecilia
Undervisar i rytmik samt sång- och danslek.
Holdar, Anders
Adjunkt. Undervisar i slagverk, slagverksmetodik och ensemble. Profilansvarig för slagverk.
Hemsida: http://www.spis.se

J

Johannesson, Jacob
Undervisar i slagverksmetodik.
Johnson, Pal
Adjungerad Adjunkt. Undervisar i elbas, elbasmetodik, kontrabas och kontrabasmetodik. Profilansvarig för el- och kontrabas.

L

Lejonhufvud, Susanna
Handleder examensarbete i musikpedogog- och logonomiprogrammen.
Lidström, Lena
Undervisar i pianometodik.
Lindberg, Olle
Undervisar gehör och arrangering.
Lund, Kristina
Adjunkt. Utbildningsledare för logonomprogrammet. Undervisar i röst- och talmetodik, tal samt ledarskap och kommunikation. Utbildningsansvar Fristående kurser. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd och ledningsgrupp.
Hemsida: http://www.lund-hoistad.se
Lundstedt, Ellinor
Morgonvaktmästare, expedit.
Löfvenius, Stefan
Adjunkt. Undervisar i gitarr och gitarrmetodik. Profilansvarig för gitarr.

N

Nilsson, Ylva
Undervisar i cello och cellometodik. Vik. profilansvarig för stråk (vt18).
Nordlöw, Maria
Adjunkt. Undervisar i skapande dans, drama, labanteknik, kroppsmedvetenhet, estetiska lärprocesser samt gestaltning och kommunikation.
Nätterlund, Peter
Adjunkt. Undervisar i gehör, arrangering och musikteorimetodik. Ämnesansvarig musikaliska hantverk.

P

Palmqvist, Bengt-Olov
Professor emeritus i musikpedagogik med inriktning musikteori.
Paulsson, Anders
Undervisar i saxofon, saxofonmetodik och ensemble.
Hemsida: http://www.anderspaulsson.com
Persson, Mats
Undervisar i piano metodik, nutida ensemble och nutida piano.
Plaude, Ian
Rektor.

R

Reveny, Karin
Undervisar i fristående kursen "Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer".
Romedahl, Camilla
Logoped. Undervisar i röstens anatomi och fysiologi samt fonetik.
Roos, EwaMaria
Undervisar i muntlig framställning, tal för sångare och scenisk produktion. Kursansvar för Muntlig framställning, Den levande rösten, Ledarskap och kommunikation.
Hemsida: http://www.stillness.se

S

Sandström, Ola
Undervisar i gitarrmetodik, ackompanjemang och samspel.
Schlyter, Michael
Undervisar i klarinettspel och träblåsmetodik. Profilansvarig för träblås.
Sjögren, Hans
Adjunkt. Undervisar i piano, pianometodik, synt och ensemble, improvisationsmetodik. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd. Profilansvarig för piano.
Sundberg, Johan
Lärare i röstens funktion. Professor emeritus i musikakustik på KTH.
Sundberg, Ulla
Undervisar i fonetik.
Söderman Bohlin, Helena
Adjunkt. Undervisar i ensembleledning, flöjtspel och flöjtmetodik. Utbildningsledare för musikpedagogprogrammet, inriktning instrument/sång. Ledamot i ledningsgrupp.
Södersten, Erika
Undervisar i stråkmetodik, violin, viola och kammarmusik. Profilansvarig stråk, (tjänstledig vt18).

T

Margareta Thalén
Lektor emerita i logonomi.
Thorgersen, Ketil
Fil. dr. Lektor. Undervisar i kurserna Pedagogik, Vetenskapsteori och forskningsmetoder samt Självständigt arbete - Examensuppsats, även som kursansvarig, handledare och examinator. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd. Ledamot i styrelsen.
Thyrén David
Fil.dr. Undervisar i musik- och kulturhistoria.

W–Ö

Wahlsten Jimmy
Undervisar i stålsträngad gitarr.
Wahlström, Maria
Fil.dr. i litteraturvetenskap. Undervisar i litteraturhistoria.

A|B|C|D|E|F
G|H|I|J|K|L
M|N|O|P|Q|R
S|T|U|V|W|X
Y|Z|Å|Ä|Ö