logo

STUDENTINFORMATION

Studentkårens styrelse 2017–18

Trivselgruppen

Axel Widmark
 
 

Festkommittén

Jonathan Olsson
Linnéa Vikström

Studentrepresentanter i SMI:s styrorgan

Styrelse
Mimmi Anterot (ordinarie)
Cecilia Wickström (suppleant)
Forskning- och utbildningsnämnd
Malin Güettler (ordinarie)
Carl Asker (ordinarie)
Ida Hammarbacken (suppleant)
Kasper Thåström (suppleant)

Likabehandlingsombud

Johanna Halfvardsson

SMI:s Studentkår

Studerar du vid SMI är det obligatoriskt att vara medlem i studentkåren. Det nationella kårobligatoriet har avskaffats. Studerar du vid SMI är det obligatoriskt att vara medlem i studentkåren. Det nationella kårobligatoriet har avskaffats, men som icke-statlig högskola har SMI möjlighet att ta eget beslut i frågan. Med en klar majoritet röstade studenterna på SMI för att behålla kårobligatoriet vid årsmöte 2014-04-23.

Studentkåren utser representanter till SMI:s styrelse och forsknings- och utbildningsnämnd samt olika beredningsgrupper. Kåren är ansluten till SFS, (Sveriges Förenade Studentkårer) och SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation). Detta ger tillgång till SSCO:s service – hälsovård (läkare, kurator m.m.), bostäder, etc. Kåren är också ansluten till Mecenat, genom vilka alla studenter får Mecenatkortet, som bl.a. ger rabatt hos SL, SJ m.fl resebolag samt ett flertal butiker (se www.mecenat.se för mer information).

Innevarande läsår är avgiften 200 kr/termin för studenter som studerar 75-100%. Studenter som läser mindre betalar 100 kr/termin.

Hur du betalar kåravgiften

Du betalar kåravgiften genom att gör en inbetalning till studentkårens plusgirokonto (557753-1). I meddelanderutan skriver du enligt följande mall: Förnamn, Efternamn, Personnummer och årskurs. Nedan följer exempel:
Anna Andersson 858585-0240

Det är viktigt att fylla i enligt anvisningarna så att inbetalning kan härledas till respektive student.

Sista betalningsdag för läsåret är den 30 september.

Läsårstider till CSN 2017–18

Om du tar studiemedel (studielån/studiebidrag) skall du i kontakterna med CSN ange följande läsårstider:

Ht 2017-08-28 - 2018-01-14
Vt 2018-01-15 - 2018-06-03

Ansök för hela läsåret om det är möjligt. CSN gör då resultatprövning först efter läsåret.

Du kan ansöka om extra studiemedel för inköp av musikinstrument och resor. Om du inte har fullgjort alla kurser ett läsår så kan det påverka möjligheterna att få nytt studielån. Om du blir sjuk kan du få behålla dina studiemedel trots att du inte studerar under förutsättning att du sjukanmält dig hos försäkringskassan och kan styrka din fråvaro med läkarintyg. De veckorna kommer då att inte räknas med när CSN prövar dina studieresultat. För närmare info se CSN:s hemsida.Tillgodoräknade av reell kompetens i utbildning vid SMI

Information  Blankett  Ansökan om uppskov – blankett 

Studier och funktionsnedsättning

Information

mn