logo

Fristående kurser 23–24

Rösten som arbetsinstrument 7,5 hp

mn

Kursen vänder sig till pedagoger, föreläsare och andra med röstkrävande yrken. Den syftar till att studenten utvecklar en medvetenhet om röstergonomi samt redskap för en god röstteknik med uttrycksfullhet, volym och engagemang utifrån ett kommunikativt, hälsosamt och hållbart perspektiv

Innehåll

  • Röst- och talteknik
  • Muntlig kommunikation: berättande, läsning av text, presentationsteknik, sång
  • Kroppsmedvetenhet
  • Drama

Kursansvarig

Kristina Lund

Upplägg

25% studietakt en termin åtta fredagar, ramtid 9.30–16.00
kursdatum VT24: 19/1, 2/2, 16/2, 8/3, 22/3, 12/4, 26/4, 17/5

Ansökan

Anmälan senast 15 oktober 2023 för kursstart vt 24

Lärare

Kristina Lund, Maria Nordlöw, Catherine Hansson, Maria Sjögren

Kursplan

Rösten som arbetsinstrument 7,5 hp