logo

Fristående kurser 19–20

Musikalmetodik 5 hp

mn

Kursen vänder sig till kulturskollärare som är intresserade av musikalproduktion. I kursen prövar vi nya uppsättningsmodeller och utvecklar arbetssätt för att stödja elevers delaktighet i produktionsarbetet. Vi undersöker musikalens olika uttrycksformer och deras funktioner med fokus på att skapa en uppsättning som passar gruppens resurser och förutsättningar. Det är en fördel att komma flera deltagare från samma arbetsplats.

Behörig till kursen är den som har grundläggande behörighet samt dokumenterad erfarenhet av musikal eller musikteater i pedagogisk eller konstnärlig verksamhet. I urvalet prioriteras arbetslag i kulturskola eller liknande samt sökande med högre utbildning inom sång, dans, drama eller teater.

Innehåll

  • Produktionens olika faser
  • – Förproduktion - metoder att välja eller skapa ett verk utifrån välinformerade beslut samt framtagande av verkets scenframställning med deltagarnas utveckling i fokus
  • – Produktion - aktivt undersökande av modeller för regi- och koreografiarbete, i syfte att arbeta inkluderande med utgångspunkt i elevers eget skapande
  • – Efterproduktion - utvärdering av process och resultat i syfte att bygga en hållbar verksamhet
  • Improvisationsövningar för att undersöka och pröva teman, karaktärer, rörelse- eller textmaterial med mera

Självstudier tillkommer i form av litteraturläsning, dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete.

Kursansvarig

Maja Malm

Upplägg

Åttondelsfart, onsdag-torsdag i vecka 2 samt tre fredagar under vårterminen 2020
Kursdatum: 8-9/1, 13/3, 3/4, 8/5

Ansökan

15 oktober 2019 för kursstart januari 2020

Lärare

Maja Malm, Maria Nordlöw, Camilla Fritzén

Kursplan

Inom kort