logo

Fristående kurser 21–22

Musik och rörelse i kulturskola och grundskolans tidigare år 7,5 hp

mn

I kursen belyses olika sätt att introducera musikaliska byggstenar och verktyg för yngre barn och nybörjare. Vi prövar hur detta kan införlivas i musik- eller instrument/sång-undervisning och hur dessa verktyg kan bli användbara för elevers sammusicerande och eget skapande.

Innehåll

  • Rytmik, dans, sång och spel på trummor och andra slagverksinstrument
  • Didaktik och metodik för undervisning i stor grupp
  • Improvisation och skapande med utgångspunkt i rörelser, rytmer, toner texter och bilder.
  • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  • Musiksymboler, bilder och tecken.
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Saga Blomberg

Upplägg

Åttondelsfart, åtta fredagar under läsåret ett läsår, ramtid kl 9.30–16

Ansökan

Anmälan öppnar februari 2022 för kursstart ht22. Sista sökdag är 15 april 2022.

Lärare

Saga Blomberg, Maria Nordlöw, m.fl

Kursplan

Musik och rörelse i kulturskola och grundskolans tidigare år 7,5 hp