logo

Fristående kurser 21–22

Konstarter i samverkan 1, 7,5 hp

mn

Kursen syftar till att kursens deltagare gör erfarenheter av och utvecklar samverkansformer för tvärkonstnärligt samarbete med kollegor och elever i kulturskola och estetiskt gymnasium. Det är en fördel att komma flera deltagare från samma arbetsplats.

Innehåll

  • Tvärkonstnärligt samarbete i pedagogisk kontext
  • Om att skapa trygghet, tillit och beredskap för det oväntade
  • Utbyte av arbetssätt och facktermer (vokabulär) för att pröva nya utgångspunkter för den egna uttrycksformens metoder och förutsättningar (praxisgemenskap)
  • Utforskande av ett material eller tema genom improvisation, gestaltning, formgivning och komposition
  • Elevers delaktighet och ett konstnärligt förhållningssätt i ett utforskande arbete där målet inte alltid är bestämt på förhand
  • Det offentliga rummets möjligheter
  • Reflektion och utvärdering som en del i arbetsprocessen samt gestaltande dokumentation

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har grundläggande högskolebehörighet samt minst 60 hp studier inom ett konstnärligt ämne eller motsvarande reell kompetens. I urvalet prioriteras erfarenhet av konstnärligt och pedagogiskt arbete.

Kursansvarig

Camilla Reppen

Upplägg

Kvartsfart, fyra platsförlagda kurstillfällen under terminen, ramtid ca kl 9.30–16 samt två halvdagar på distans vialänk ( Zoom) kl 9-12.
Kursdatum (vecka 37, 2021 till vecka 2, 2022):
ti 14 september, ti-on 5-6 oktober, må-ti 1–2 november, to-fr 13–14 januari samt via länk: on 24/11 och 7/12

Ansökan

Anmälan öppnar februari 2021 för kursstart ht21 Sista sökdag är 15 april 2021.

Lärare

Camilla Reppen, Maria Nordlöw, m.fl

Kursplan

Konstarter i samverkan, 7,5 hp