logo
mn

SMIDA – Dans på SMI

SMIDA anordnar fortbildning - workshops, kursdagar, seminarier och föreläsningar samt inspirerande möten för pedagoger och lärare intresserade av att utveckla elevers uttrycksförmåga och eget skapande inom dans.

Fristående kurser

  • Skapande dans 1-2-3 (10 hp)
  • Rytmik för dansare (5 hp)

Dansa Barnkonventionen!

Kom och undersök hur dansens koreografiska nycklar kan hjälpa till att utforska mänskliga rättigheter. I ett lekfullt samspel med varandra prövar vi kroppens uttryck i rummet med hjälp av tid och kraft. Ofta uppstår nya insikter när vi gestaltar etiska värden med hjälp av ett estetiskt konstnärligt språk. Artiklarna i barnkonventionen kan på så sätt bli till levande dokument som handlar om empati, demokrati och inkludering.

Övriga aktiviteter och fortbildningskurser:

  • À la Halprin: Dansworkshops på Anna Halprins vis

För mer information besök den öppna facebook-gruppen SMIDA.

Senast upppdaterad: 2024-01-09