logo
mn

Ansökan till Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp

Ansökan för läsåret 2023–2024
– Antagningsprov vecka 17–20

 • Din ansökan ska vara inne senast 17 april.
 • Du gör din ansökan längre ned på denna sida via ett webbformulär. (Du kan också göra din ansökan via en blankett som du skickar med vanlig post).
 • Om du uppfyller behörighetskraven kallar vi dig vecka 16 via den e-postadress du har uppgett i din ansökan till att genomgå antagningsprov, med instruktioner om inlämning av videoinspelningar och andra underlag (se vidare antagningsprovssidorna)
 • Underlag ombeds du lämna in under vecka 17–18 (24/4–3/5) enligt särskild instruktion. Dessa bedöms för beslut om vem som går vidare i antagningsprocessen (beslut senast 5 maj).
 • Utifrån antagningsprovets resultat sker ett urval och du får besked om din antagning senast vecka 25. Om du blir antagen så behöver du bekräfta att du tackar ja till din plats, om inte kan platsen erbjudas någon som ligger på reservplats.

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier. Vad som ger grundläggande behörighet finns beskrivet via denna länk till antagning.se. OBS! Om du inte har behörighet från svensk gymnasieutbildning eller motsvarande behöver du dessutom visa grundläggande behöriget i svenska eller genomför TISUS-testet med godkänt resultat.
 • Särskild behörighet: Sammantaget minst två års eftergymnasiala studier eller yrkeslivserfarenhet inom ett område relevant för den sökta utbildningen (musik eller pedagogisk verksamhet).

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Uppge i din ansökan att du söker pröva din behörighet via reell kompetens, så kontaktar vi dig. Generell information om behörighetsprövning reell kompetens

Kostnad för att göra antagningsprov

Det kostar ingenting för dig att söka till våra utbildningar. Däremot utgår en avgift på 500kr:

 • om du inte avanmält dig senast den 29 april enligt de anvisningar som framgår av kallelsen, eller
 • om du inte genomför de prov du har kallats till.

Undantag för sjukdom görs vid inlämning av läkarintyg.

Funktionsnedsättning

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning som t.ex. dyslexi, nedsatt syn eller hörsel, eller annan funktionsnedsättning har du möjlighet att få stöd i samband med antagningsproven. Hjälpen anpassas till din funktionsnedsättning och utformas i samråd med dig. För att få adekvat stöd ska du därför i samband med ansökan anmäla din funktionsnedsättning till oss.

Till din ansökan behöver du följande uppgifter:

 • Din e-postadress, dina övriga kontakt- och personuppgifter samt ett digitalt foto på dig att ladda upp
 • ditt huvudinstrument alternativt sång
 • uppgifter om prov på ditt huvudinstrument/sång
  Beroende på det huvudinstrument/sång du söker på så tillhör du en viss profil.
  Provet på ditt huvudinstrument/sång kallas för “Profilprov” och du behöver ta del av instruktionerna som gäller för just ditt profilprov.
  Här hittar du all information du behöver om antagningsprovet.
  Uppge i din ansökan de stycken eller låtar du ska framföra på profilprovet, i enlighet med instruktionerna för din profil.
 • din tidigare utbildning och erfarenhet inom musik, pedagogik eller annat
 • ett personligt brev där du berättar om din bakgrund och varför du söker till SMI, ca en A4-sida
 • slutbetyg från gymnasiet eller om du har, från universitet eller högskola (SMI har inte tillgång till betyg via studera.nu)
 • intyg från arbetsgivare (relevanta arbeten inom musik eller pedagogisk verksamhet).

Betyg och intyg ska vara väl läsliga inskannade eller avbildade originaldokument som bifogas som PDF-dokument i din ansökan.

Gör din ansökan här

Ansök till Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp via webbformulär

Om du inte har möjlighet att ansöka via vårt webbformulär kan du använda SMI:s Ansökningsblankett för Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp  för en handskriven ansökan som du skickar med vanlig post.

Senast upppdaterad: 2024-01-09